Skulpturregnet fortsätter falla över Svalöv

Svalövs konstmecenat, John-Ove Hansson, har sammanlagt donerat 35 skulpturer till kommunen. Och nu är det dags för tolv verk till, gjorda av Timsam och Robert Harding. Tanken är att förtäta skulpturparken vid Svalövssjön än mer.

Det här är den totalt femte skulpturdonationen av tidigare galleristen och lantbrukaren John-Ove Hansson till Svalövs kommun. Den första kom i september 2014 med anläggandet av skulpturparken vid Svalövssjön.
– Jag tyckte det var helt otroligt första gången, det var nån som sa till mig att det är speciellt om det alls händer en gång i ett yrkesliv, säger Elisabet Viktorsson, kulturchef.
Du är inte orolig att det ska bli för trångt med totalt 47 donerade skulpturer?
– Svalöv är en stor kommun, det vill ju till väldigt många innan det blir trångt.
De flesta skulpturer är koncentrerade till tätorten Svalöv, förutom två som finns vid turistbyrån i Röstånga.
– För tätortens del så finns det vissa luckor mellan stråken. Efter de här som kommer i höst så känns Skulpturparken och promenaden längs med bäcken klar.
Två av donationerna har skett i form av skulptursymposier med inbjudna konstnärer. Finns det planer på ett tredje symposium?
– I nuläget har vi inte börjat tänka på det. Det är tre som samarbetar om det, John-Ove, kommunen och Fridhem, det kräver att alla tre är på banan.
Tanken är att de tolv nya skulpturerna ska sättas upp den första veckan i oktober. Ärendet behandlas på bildningsnämndens sammanträde den 18 september.
Svalövs kommun för också samtal med Landskrona stad om att låna en av Carl-Fredrik Reuterswärds skulpturer. Den skulle i så fall ställas på friluftsområdet Vallarna i Teckomatorp.
Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande, hoppas att skulpturerna kan locka besökare, även från de större städerna.
– Vi vill att detta ska bli en liten magnet för folk, att de ska komma till exempel från Malmö, Lund och Helsingborg för att titta. För att få intresserade att åka de milen, så måste man upp i en kritisk massa. Det är först när vi är uppe i den kritiska massan, som magnetismen uppstår som drar till sig människor. Vi är vid den punkten nu, där det är så pass många skulpturer att det är lönt att köra hit från de orterna. Då kanske man får upp ögonen för Svalöv som samhälle också. Jag är alls inte främmande att det finns folk som kommer hit och tittar på skulpturer och ser hur fint Svalöv är och kanske till och med bosätter sig här.
Har ni tittat på andra orter i Svalövs kommun?
– Absolut. Robert Harding har själv talat om Vallarna i Teckomatorp, inte minst sedan jag avslöjade för honom att vi kommer låna en Reuterswärd-skulptur och placera där.
– Sedan har vi diskuterat Billeberga, Tågarp och Kågeröd också. Till exempel torget i Tågarp, där bussarna vänder, vore en alldeles utmärkt plats för en rolig, liten skulptur kan jag tycka.

Timsam Harding i arbete under sommarens skulptursymposium. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv

Bildtext ovan:
White. En av Timsam Hardings skulpturer som i början av oktober ska placeras i Svalöv. Bilden föreställer en modell av skulpturen. Foto: Timsam Harding