Tillverkning av navigationssystem flyttar till Landskrona

Landskronabaserade marinteknikföretaget Zeateck Group, som finns på Varvsudden, köper alla aktieposter i företaget Adveto i samma bransch. I och med uppköpet så flyttar Advetos tillverkning av navigationsutrustning från Spånga till Varvsudden.

– I första hand kommer vi lösa bemanningen med egen personal från Zeateck, men på längre sikt kan vi behöva nyrekrytera, säger vd Peter Nilsson.
Han berättar att navigationsutrustningen som företaget tillverkar är sådan som används av yrkestrafik med elektroniska sjökort. Radar, GPS och annan positionering kopplas till systemet.
– Vår utrustning följer en standard som beslutas av FN. Det är bara om utrustningen följer den standarden som man får lov att navigera utan papperssjökort, förklarar Peter Nilsson.
Till skillnad från många andra så har Zeatec Group valt att inte lägga ut tillverkningen av elektroniken till Asien.
– Det har att göra med att vi behöver själva utrustningen när vi ska lägga in mjukvaran. Därför monterar vi ihop den själva, säger Peter Nilsson.