Ändrad fastighetsindelning bereder marken för framtida bygge på Östergatan

Nyligen öppnade kommunens nya förskola Neptun med adressen Östergatan 79. Det var i mars 2015 som kommunens stadsutvecklingsbolag köpte de två fastigheterna med adresserna Ödmanssonsgatan 4 och 6 för att bland annat komma ifrån problem med svartklubbsverksamhet som funnits där. Marken som Stadsutvecklingsbolaget köpte då sträcker sig genom kvarteret, mellan Ödmanssonsgatan och Östergatan. Nu har Stadsutvecklingsbolaget, via kommunens stadsbyggnadsnämnd, vänt sig till Lantmäteriet för att upphäva den gamla tomtindelningen som gäller där.
– Det finns ett behov av att få upphävt tomtindelningen för att kunna dela fastigheten i två delar. Det krävs om man ska kunna ta fram en ny detaljplan som tillåter att man bygger ut mot Östergatan, förklarar kommunens plan- och byggchef Johan Nilsson.
– Längre fram så är det tänkbart att Stadsutvecklingsbolaget vill bygga igen ”luckan” som finns där, det är ju ett jättebra läge vid det som blir stadens entré nu när rondellen 33 lågor byggs om.

Bilden ovan: I framtiden kan stadsutvecklingsbolaget vilja bygga igen ”luckan” som idag finns mot Östergatan. Då krävs det att dagens tomtindelning ändras. Plan: Landskrona stad