Bris och kommunen startar stödgrupp för barn och unga som flytt

Kommunen vill tillsammans med organisationen Bris (Barnens rätt i samhället) starta stödgrupper för barn och unga som flytt och som upplevt traumatiska händelser. Nu under hösten ska verksamheten starta, skriver kommunen i ett pressmeddelande, till att börja med blir det sju tilfällen då gruppen träffas. Träffarna varar cirka två timmar och kan ta maximalt 12 deltagare, plus två gruppledare och en tolk som också närvarar. Syftet är att ge deltagarna redskap för att hantera symtom och reaktioner på den trauman de upplevt. Det blir samtal kring vad som händer i kroppen och hjärnan när man upplevt trauman, och deltagarna ska också få lära sig tekniker som hjälper dem må bättre och hitta en väg framåt. Den som känner någon som skulle vara hjälpt av gruppen, eller som själv skulle vara det, kan höra av sig till kommunens migrationsstrateg Lena Alderskiöld på lena.alderskiöld@landskrona.se eller tel. 0733-474319.