”Landsbygden lika viktig som tätorterna”

En gång under varje mandatperiod ska kommunens översiktsplan uppdateras. Under hösten kommer medborgarna ha chans att säga sitt när den ställs ut på kommunhuset bland annat. En stark, opolitisk röst är föreningen Lobis, som jobbar för att inte landsbygdsfrågorna glöms bort.

Kommunen har arrangerat samrådsmöten i de sex större tätorterna, där medborgare och föreningar har fått möjlighet att komma med åsikter om översiktsplanen. Henrik Wachtmeister, ordförande i Lobis, var med på mötet i Billeberga.
– Det som slog oss när vi kom till det mötet, var att de hängde upp en karta över tätorten och sedan diskuterar man var bensinmacken, affären, fotbollsplanen, gångstigar ska vara och om utbyggnadsområden. Men man lämnar aldrig bygränsen och tittar ut över landsbygden. Jag tror att de tagit det där till sig lite grand. När jag pratade med dem på byggnadskontoret i Svalöv senast så sa de att de ska ha med ett speciellt kapitel om landsbygden.
Så vi får se när översiktsplanen kommer ut på utställning, om de tagit det till sig.
Kärnfrågor för Lobis är brottslighet, utbyggnaden av bredband, mobiltäckning, vägbelysning, kommunikationer, avloppsfrågan och vindkraft.
När det gäller komunikationer så funkar det rätt bra, tycker Henrik Wachtmeister som välkomnar pågatågsstationerna i Kågeröd och Svalöv.
– Men frågan är hur man försörjer tågen med resenärer, från till exempel Röstånga, Stenestad eller Konga, hur de resenärerna ska ta sig till tåget, säger han.
En sak som bubblar på landsbygden just nu är myndigheters strängare miljökrav på fastighetsägares avloppsanläggningar. Där önskar Henrik Wachtmeister bättre rådgivning från Söderåsens miljöförbund.
– Fastighetsägarna behöver lite mera tid. Många upplever att miljöförbundet varit för tuffa. De hade kunnat vara lite ödmjukare. Man måste ändå få veta att om man gör på ett visst sätt, kommer det att bli godkänt då? Nu famlar man lite i blindo, säger han.
Under de sju år som Lobis funnits, så har föreningen försökt påverka på olika sätt.
– Jag tror vi har påverkat kommunen med våra möten, skrivningar, inlägg och diskussioner med tjänstemän. Egentligen är vi rätt så överens med kommunen om en levande landsbygd.
– Vi vill ha tillgång till samma service. Varför skulle det till exempel vara billigare med bredband inne i byn än på landet?
Under hösten ska kommunens översiktsplan ställas ut på kommunhuset för att medborgarna ska kunna granska den.
– Jag hoppas att de i översiktsplanen tar landsbygden på samma allvar som de större orterna, säger Henrik Wachtmeister.

Bildtext: Föreningen Lobis, som driver olika landsbygdsfrågor i Svalövs kommun, har i dagsläget 85 hushåll som medlemmar. ”Vi tar gärna emot fler medlemmar”, säger ordförande Henrik Wachtmeister.

Lobis kärnfrågor

Utbyggnaden av bredband
Mobiltäckningen
Vägbelysning
Kommunikationer (främst fram till nuvarande och kommande stationer)
Avloppsfrågan
Vindkraft

Lobis
Lobis står för Livskvalitet och boendemiljö i Svalövs kommun.
Har funnits sedan hösten 2010.
Har 85 hushåll som medlemmar.