Landskrona rasar i ny skolrankning

Det har pekat uppåt för skolorna i Landskrona de senaste åren, inte minst niondeklassarnas förbättrade meritvärden visar det. Men i Lärarförbundets senaste rankning av landets 290 kommuner så rasar kommunen rejält. Utbildningspolitikern Lisa Flinth (L) säger sig dock inte vara oroad.

Från placering 138 förra året, till plats 216 i år, ett ras på 78 pinnhål. Så ser det ut med Landskronas resultat i kategorin ”Total” som väger samman de övriga 13 kategorierna, när Lärarförbundet rankar landets 290 kommuner vad gäller deras pedagogiska verksamhet. Det är det sämsta resultatet på fem år. Lärarlöner, resurser till skola, förskola och gymnasium totalt sett, och hur många elever som fullföljt sin gymnasieutbildning inom tre år är områden där Landskrona får lågt betyg (se faktaruta). Samtidigt får niondeklassarna i Landskronas fortsatt bra betyg, visar rankningen, särskilt om man tar med sådant som andel nyanlända, föräldrars utbildningsbakgrund och språkfärdigheter i beräkningen.

Lisa Flinth (L), ordförande i utbildningsnämnden, vill tona ned betydelsen av fackförbundets årliga medieutspel.
– Det är så klart någon form av indikator. Men min bild är att vi har väldigt bra skolor i Landskrona, och att de blir bättre. Jag är trygg i att vi är på rätt väg, sedan är det klart att resultaten i en sån här undersökning fluktuerar över åren. Men det gör mig lite ledsen, för jag tror inte att det stämmer med hur vår personal upplever verksamheten.
– En förklaring till resultaten som gått ned är att Landskrona har tagit ett väldigt stort ansvar i flyktingmottagandet de senaste åren. De, företrädesvis pojkar, som kommit hit har ofta kort eller ingen tidigare skolgång. Jag kan konstatera att de ändå klarar sig bättre jämfört med sina landsmän i många andra kommuner.

Lärarlöner är den enskilda kategori där Landskrona tappar flest placeringar, 147 steg från plats 65 till 212.
– I Landskrona har vi personlig lönesättning, och i rankningen så har man bara tittat på Lärarförbundets medlemmar, säger Lisa Flinth.
– Det finns flera fackförbund för lärare som representerar olika grupper. Lärarförbundet har fler medlemmar i gruppen med kortare utbildningar som också har lägre löner, det är en del.
Ur Skåneperspektiv ligger Landskrona-lönerna någonstans i mitten menar Lisa Flinth.
– Kommunförbundet Skåne gör sammanställningar av löneläget för olika yrkesgrupper i skola och förskola, oavsett fackförbund. Där ligger ligger Landskrona kring mittenvärdet 0 i de flesta grupper, lite över i vissa, lite under i andra.

Långt ned i listan, på plats 266, hamnar Landskrona också när det gäller kategorin Resurser till undervisningen. Här räknar Lärarförbundet de pengar som inte går till lokalhyror eller löner.
– I år har Lärarförbundet börjat räkna på ett annat sätt, och tar även med förskolan vilket de inte gjorde tidigare. Det är enda förklaringen vi har kunnat hitta till nedgången. Sedan mäter Lärarförbundet bara pengar in i verksamheten, inte hur de används. Sveriges Kommuner och Landsting gör en rakning utifrån hur effektivt pengarna används. I den rankningen placerar vi oss i topp, säger Lisa Flinth.

Ett av resultaten i rankingen kommer dock ge omedelbara åtgärder berättar Lisa Flinth.
– Sjukskrivningarna. Vi har en partssammansatt grupp med både fackförbund och arbetsgivare som ska borra ned sig i orsakerna. I bland går det inte att påverka långtidssjukskrivningar, till exempel om någon drabbas av cancer. Men vi ska titta på vad vi mer kan göra när det gäller sånt som utbrändhet, och framför allt hur man kan förebygga det.

Landskronas resultat från bäst till sämst

 • Så här placerar sig Landkrona i Lärarförbundets senaste rankning av landets 290 kommuner. Första siffran anger årets placering, andra siffran förändringen jämfört med förra årets placering. De 14 kategorierna är ordnade från bästa placering till sämsta.
 • Genomsnittligt meritvärde åk. 9 likavägt*: plats 23 (-14)
  Genomsnittligt meritvärde åk. 9: plats 71 (-3)
  Andel G i alla ämnen åk 9 likavägt**: plats 109 (-62)
  Friska lärare: plats 114 (-33)
  Högskolebehörighet: plats 122 (-2)
  Andel G i alla ämnen åk 9: plats: 163 (-37)
  Avtalspart***: plats 173 (-147)
  Lärartäthet: plats 184 (-9)
  Utbildade lärare: plats 198 (-8)
  Lön: 212 (-147)
  Andel barn i förskola: plats 216 (+18)
  Total ranking: plats 216 (-78)
  Fullföljt gymnasie inom tre år: plats 232 (+7)
  Resurser till undervisningen: plats 266 (-64)
 • *Genomsnittligt meritvärde för elever i åk. 9, justerat efter faktorerna andel nyanlända elever, föräldrars utbildningsnivå och könsfördelning.
  **Andel elever i åk. 9 med minst betyg G i alla ämnen, jämfört med den förväntade andelen enligt lärarförbundets beräkningsmodell.
  ***Kommunens förmåga att leva upp till att leva upp till gällande avtal baserat på en enkätundersökning.