Länsstyrelsen stoppar Vellinges tiggeriförbud

Under måndagen blev det klart att länsstyrelsen i Skåne säger nej till Vellinge kommuns lokala förbud mot tiggeri. Förbudet saknar lagstöd menar länsstyrelsen.

Vellinge kommun har inte kunnat visa att tiggeriet där är ordningsstörande, och därför har ett lokalt tiggeriförbud inget stöd i Ordningslagen. Det är huvudskälet när länsstyrelsen underkänner den nya punkten i Vellinges lokala ordningsstadga.
– En grundläggande förutsättning är att en kommun bara beslutar om sådana lokala ordningsföreskrifter som verkligen behövs. Vellinge kommun har inte i de handlingar som har skickats in kunnat visa att ett passivt insamlande av pengar har stört den allmänna ordningen, säger länsöverdirektör Ola Melin i ett pressmeddelande.
Enligt länsstyrelsen är det alltså inte bevisat att tiggeriet är ordningsstörande.
– Vi konstaterar att beslutet strider mot en grundläggande förutsättning i ordningslagen och därför ska upphävas, säger Ola Melin.

Det var den 20 augusti som kommunfullmäktige i Vellinge kommun beslöt att anta en reviderad lokal ordningsstadga. En majoritet bestående av ledamöter från Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna röstade igenom förslaget, mot röstade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och lokala partiet Nya listan. Den 5 september anmäldes beslutet till länsstyrelsen – alla ändringar i lokal ordningsstadga måste granskas av respektive länsstyrelse. Nu har länsstyrelsen i Skåne alltså fattat sitt beslut, och den säger nej till punkt 11, insamling av pengar, också känd som ”tiggeriförbud”. Även två andra punkter underkänns, en handlar om grillningsförbud på badstränder, den andra om att plocka upp efter hundar.

Till TT uppger kommunstyrelsens ordförande i Vellinge Carina Wutzler sig vara besviken och förvånad.
– Det är ju inte så att allt som står i de lokala ordningsföreskrifterna grundar sig på att det kommit in klagomål från invånare, men det har man särskilt efterfrågat i den här frågan. Då kan man ju börja fundera på andra punkter som man låter vara kvar. Jag tycker att man hanterar den här frågan lite ologiskt, säger hon till TT.

LÄS OCKSÅ: ”Torkild Strandberg: Ett nationellt förbud att föredra”

Bilden ovan: Länsstyrelsen säger nej till lokalt tiggeriförbud i Vellinge. Frågan är om förbudet nu kommer prövas i högre instans. Foto: Mostphotos