Markköp för Preem-mack på Kronan

Det blir en bensinstation bredvid Max-restaurangen på företagsområdet Kronan. På fredag väntas beslutet tas om att sälja mark strax intill den framtida snabbmatsrestaurangen.

Den som kört på väg 17 österut nyligen har kanske noterat att markarbeten redan är igång på företagsområdet Kronan söder om vägen. Efter att andra snabbmatskedjor först varit aktuella blev det i februari klart att det blir hamburgerrestaurangkedjan Max som bygger en restaurang där. På fredag väntas kommunstyrelsen ta beslut om försäljning av ytterligare 10 450 kvadratmeter tomtmark strax bredvid. Där vill bensinkedjan Preem bygga en bensinstation, det blir även en däckverkstad.

Det är dock inte Preem som köper marken. Det gör ett bolag med det något udda namnet Visionsbolaget G 3671 AB. Bolaget har kopplingar till Förenade Snabbmat Landskrona AB, som äger marken där Max-restaurangen ska byggas. Förenade Snabbmat Landskrona AB har haft en option på att köpa även den aktuella tomten, men denna löpte ut under år 2016.

Köpeskillingen blir 2 612 500 kronor, vilket motsvarar ett kvadratmeterpris på 250 kronor. Förenade Snabbmat Landskrona AB har redan förbundit sig att bekosta en ny tillfart till mack och hamburgerrestaurang. Enligt avtalet måste också byggandet på tomten påbörjas inom sex månader från tillträdesdagen, och inom 18 månader måste där ha byggts till ett värde av minst 10 miljoner kronor.

Bilden ovan: Den röda ringen markerar tomten på 10 450 kvadratmeter som nu säljs av kommunen. Där vill Preem bygga en bensinmack. Karta: Google Maps