Ny detaljplan kan ge plats för Bo klok-hus i Häljarp

100 bostäder, i antingen flerbostadshus, radhus, kedjehus eller villor. Det räknar kommunen med att det får plats på ett cirka två hektar stort område i Häljarp, norra om Landskronavägen, mellan Sandåkerskolan och Saxån. I dag finns det ingen detaljplan för den marken, nu ska en sådan tas fram, det har stadsbyggnadsnämnden beslutat på sitt senaste möte. Närheten till Saxån och våtmarken där utgör inget hinder för att bygga enligt länsstyrelsen, som tittat på området i sin karttjänst Vatten och klimat. Det ligger tillräckligt högt för att inte drabbas av vare sig översvämning vid skyfall eller höjda havsnivåer. Däremot, påpekar länsstyrelsen, finns det en fornlämning på området som måste undersökas arkeologiskt innan man kan börja bygga.
Från kommunalt håll hoppas man på att det blir flerbostadshus på området. Närmare bestämt Bo klok-hus, byggkonceptet som tagits fram av Skanska och Ikea tillsammans. Genom att bara ha några få standardmodeller för husen ska produktionskostnader och slutpris pressas är tanken. Idag finns det två Bo klok-områden i Landskrona: Junigården i hörnet Kolonigatan-Vattenverksallén och Sallaten vid Hälsingborgsvägen.
– Vi har under ett par år försökt visa upp Häljarp för Bo klok, säger Johan Nilsson, plan- och byggchef och t.f. stadsbyggnadschef.
– Idag finns det mest villor i byarna och det behöver blandas upp med andra boendeformer, som hyresrätter och bostadsrätter. De gillar läget, det är ju nära till både busshållplats, skola och butik. Och att det är ett vackert läge med utsikten mot ån bidrar ju också.

Bilden ovan: Området som nu ska få en detaljplan ligger norr om Landskronavägen, markerat med rött på kartan.

Bo klok är ett byggkoncept som tagits fram av Skanska och Ikea i samarbete. Tanken är att ett fåtal typhus med prefabricerade element ska ge låga produktionskostnader och därmed ett lågt kvadratmeterpris. Foto: Johan Welander/Bo klok