Orosmolnen har dragit förbi Lantlyckan

Svalövs kommun har en längre tid betraktat sig som ägare av den gamla Lantmännentomten, numera Lantlyckan. Nu är kommunen det även på pappret.

– Nu har vi fått alla orosmoln bortraderade, säger Olof Röstin (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.
I dagarna kom beskedet att den statliga myndigheten Lantmäteriet registrerat köpet och ägarbytet av fastigheten. Att det dröjt beror på ett debacle angående ett tilläggsavtal till köpekontraktet. Det såg först ut som affären var klappad och klar, kommunen betalade ägaren Skånska lager Svalöv KB 3,9 miljoner kronor för marken. Men en av de två delägarna i det säljande bolaget meddelade att han inte accepterade det tilläggsavtal som hade skrivits efter att det upptäckts att det funnits förorenad jord på tomten, ett tilläggsavtal som sänkte priset med 500 000 kronor från 4,4 miljoner kronor. Problemet löstes så småningom genom att den ena säljaren köpte ut den andra ur bolaget och därmed stod som ensam ägare. I förra veckan kom Lantmäteriets besked att det numera är Svalövs kommun som står som Lantlyckans ägare i deras rullor.
– Nu är allt klart och affären har gått i lås och vi är fria från diskussionen om ägandet. Det är väldigt skönt att vi nu har en hamnat där vi är lagfaren ägare till tomten och att vi kan agera fritt på hela området. Och att den konflikten som fanns mellan de två tidigare ägarna inte drabbade oss, säger Olof Röstin.
Den enda konsekvensen blev att lagfarten dröjde.
– Arbetet har tuffat på och man har jobbat oförtrutet med det man skulle jobba med, eftersom vi haft äganderätten men inte lagfarten. Midroc, HSB och kommunen har kontinuerlig dialog och wokshops. Det kommer mynna ut i ett markanvisningsavtal, som säger att de ska bygga där på vissa delar. Olof Röstin bedömer att markanvisningsavtalet kommer upp på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i november. Sedan väntar detaljplanearbete.

Bildtext:
Nu är Svalövs kommun även formell ägare till den gamla Lantmännentomten, numera Lantlyckan.
Foto: Maarten van den Haak/Arkiv