Sanering av BT Kemi-området skjuts upp

Svalövs kommuns planer på att sanera det södra området på BT Kemi under år 2019 har grusats. I veckan kom ett besked från Naturvårdsverket som innebär att saneringen blir uppskjuten minst ett år. Dessutom ska den göras under en period av ett par år istället för ett.

Svalövs kommun har ansökt om nära 167 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att sanera det södra BT Kemi-området (se faktaruta). Men nu vill Naturvårdsverket att den ansökan ska göras om. ”Som kostnadsfördelningen nu är uppställd finns det inte ekonomiska förutsättningar för Naturvårdsverket att bevilja ansökan”, står det i en skrivelse från Naturvårdsverket till Länsstyrelsen i Skåne län, daterad den 9 oktober.
– De vill att vi delar upp kostnaderna för etapp 3, vilket vi är väldigt besvikna på, för att vi har varit helt överens om hur den här ansökan skulle göras, både tids- och pengamässigt. Det är lite tråkigt att de kommer i elfte timmen och anser att vi måste göra om den för att de överhuvudtaget ska kunna bevilja pengar. De säger att saneringen kommer att ske, men man måste göra det på flera år, säger Hans-Inge Svensson (S), styrelseordförande för BT Kemi Efterbehandling.
I kommunens ansökan, som Naturvårdsverket nu avfärdat, begärde BT Kemi Efterbehandling i princip alla pengar under två år, ett förberedelseår och ett saneringsår. Nu måste ansökan alltså ändras.
– Vi ska ett möte den 6 december, vi tidigarelägger decembermötet en vecka så att vi kan få in ändringen till Naturvårdsverkets fördelningsmöte i januari 2018, säger Hans-Inge Svensson.
När hoppas du att saneringen kan bli av?
– Det är det vi ska lägga upp, det är inte framarbetat än utan det vet vi först efter sammanträdet den 6 december. Men allt pekar på att vi vill ha pengar 2019 för förberedande arbete, sedan vill vi ha saneringspengar för 2020 och 2021.
Kommer det bli ungefär samma summa pengar ni ansöker om?
– Det kommer att bli dyrare. Det är helt klart, eftersom det delas upp på flera år. Det blir dyrare ju längre tiden går, då projektet kommer hålla på längre. Det är de ju medvetna om.
BT Kemi Efterbehandling behöver förmodligen inte säga upp några tjänstemän som jobbar med projektet.
– Vi har tre miljoner i överskott från 2017. Tanken är nu att vi ska gå in och begära en omfördelning av de medlen (från Naturvårdsverket, red.anm.) till 2018, så att vi 2018 kan använda dem för att hålla projektet igång, säger Hans-Inge Svensson.
På kvällen den 6 december är det tänkt att BT Kemi Efterbehandling ska ha ett informationsmöte för Teckomatorpsborna.

BAKGRUND:
Svalövs kommun har från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen ansökt om pengar för att sanera det södra området på BT Kemi, nära 167 miljoner fördelat på två ansökningar. Den första delen, 15,7 miljoner kronor, gällde driftskostnader under projekttiden 2018-2021. Den andra delen av ansökan, på 151 miljoner kronor, gällde själva saneringen av det södra området, som kommunen ville göra under 2019. Båda ansökningarna togs upp på Naturvårdsverkets fördelningsmöte sista veckan i september, det tredje och sista för i år. I förra veckan kom beskedet från Naturvårdsverket som innebär att Svalövs kommun måste revidera sin ansökan.

Bildtext:
Svalövs kommun, via projektgruppen BT kemi Efterbehandling ville sanera det södra BT Kemi-området under år 2019. Nu skjuts det fram minst ett år i tiden, och måste göras under ett par år.