Seger för kaolinmotståndarna

Svenska kaolin får inte miljötillstånd för att bryta kaolin på Billinge fälad. Det beskedet gav Mark- och miljödomstolen i måndags.

– Vi som engagerat oss mycket och hårt i det här är väldigt positivt skakade, säger Per Eckersten, som länge kämpat mot kaolinplanerna.
Papperstidningen har flera gånger tidigare skrivit om företaget Svenska kaolins planer på kaolinbrytning på Billinge fälad. Bybor har protesterat mot dem i omkring 30 år. I augusti höll Mark- och miljödomstolen huvudförhandlingar i det segdragna kaolinärendet på Röstånga gästis. Och den 23 oktober kom beskedet att domstolen avslår företagets ansökan om miljötillstånd.
– Det känns som att detta är rätt på alla nivåer. Myndigheterna, Naturvårdsverket, länsstyrelsen och kommunerna har ju med styrka avstyrkt det. Det vore väldigt konstigt om det gick vidare, säger Per Eckersten.
Han är dock förvånad över att domsolen godkänt sökandes miljökonsekvensbeskrivning. Glädjande är att domstolen pekar på att ökningen av tung trafik skulle bli för stor, anser han. Domstolen skriver att ”störningarna från transporter till och från verksamheten är sådana att lokaliseringen inte kan anses lämplig”. Bra är också att domstolen har avstyrkt ansökan för att det finns hinder enligt miljöbalken och att det finns ”båtnadshinder”, det vill säga att den sammanlagda nyttan är mindre än vad som påverkas negativt, påpekar han.
– Sist men inte minst har Mark- och miljödomstolen konstaterat att risken med nanopartiklar kan ha väsentlig betydelse. Och det är mycket glädjande, så att inte Röstånga med omnejd får dessa partiklar inblåsande över området och skapar ett nytt asbetsproblem eller BT Kemi-fall för Svalövs kommun, säger Per Eckersten.
Han är dock förvånad över att att rådmannen Bengt Johansson har en avvikande åsikt och vill bevilja miljötillstånd.
– Jag tycker personligen att det är lite skrämmande. Det betyder att juridiken ville ge tillstånd, trots de här myndigheternas starka avslag. Det är svårt som medborgare att förstå.
Eventuellt överklagande ska lämnas in inom tre veckor räknat från domens datum.
När Papperstidningen på onsdagen når Lars Alm, vd för Svenska kaolin AB, har han inte några direkta besked att lämna.
– Vi har inte haft möte än. Jag har givetsvis läst delar av domen och vi ska ha ett uppföljningsmöte. Vi är ju besvikna så klart. Vi hade hoppats och trott att vi skulle få rättens godkännande. Men så vart det inte. Det var tråkigt.
Ska ni överklaga?
– Vi har inte gått igenom domen med våra respektive, både jurister och olika konsulter inom diverse områden, säger Lars Alm.
– Senast nästa vecka (vecka 44, red.anm) borde vi ta beslut om huruvida vi överklagar eller inte. Det gäller ju att bedöma de här grunderna. Jag är själv inte jurist. Det man kan säga dock är att rätten inte var enig, om det nu spelar någon roll (rättens ordförande, rådmannen Bengt Johansson, kunde tänka sig att bevilja miljötillstånd, red.anm.) Han är ju den enda juristen i församlingen, om jag förstått det rätt.

Artikeln uppdateras under veckan.

Fotocollage: Det var fullsatt när det var huvudförhandlingar i kaolinärendet den 22 augusti i år. Jällabjär heter kullen sydöst om Röstånga som syns i bilden. Den är naturreservat och räknas som en av Skånes tystaste miljöer.Strax invid var det planerade dagbrottet med kaolinbrytning vid Billinge fälad tänkta. Foton: Jonas Lundin och Per Eeg-Olofsson/Arkiv