Snart start för ombygge vid 33 lågor

Rondellen ”33 lågor” byggs om och ska bli kronan på verket i omgörningen av stadsdelen Öster, med nygamla namnet ”Österport”. De kommunala planerna blev offentliga i slutet av förra året. Snart börjar själva byggarbetet som väntas ta ett år.

Trafikmässigt blir den stora skillnaden att rondellen får sex avfarter, istället för dagens fyra. Förutom Österleden, Östergatan och Regeringsgatan, som idag ansluter, så öppnas också den idag avstängda östra delen av Östergatan upp. Dessutom ska det byggas en sjätte avfart, en ny förbindelseväg som ska gå över järnvägsspåren och leda till gamla Thorn och den parkering som det ska bli där. För att göra det möjligt blir själva rondellen mycket större, och i mitten av den får konstverket 33 lågor sällskap av planterade träd.

Men dit är det en bit kvar, det som händer här närmast nu i oktober är att ett antal träd flyttas till andra platser i Landskrona. När omgörningen närmar sig slutet så kommer det istället att planteras ett 50-tal nya träd. Med start vecka 42 (16 oktober) byggs också en tillfällig väg som skall leda runt trafiken medan bygget pågår, först ut att göras om blir Östergatan. Cirka ett år beräknas den totala byggtiden bli, i ett pressmeddelande lovar kommunen och entreprenören ”att göra sitt yttersta” för att det ska bli så små störningar av trafiken som möjligt.
Nyligen publicerade kommunen en ny så kallad visionsskiss över platsen, gjord av Jais arkitekter. (ovan). Av den framgår att Östergatan och Regeringsgatan byggs om, körbanan för bilar smalnas av, och istället blir det ett så kallat ”shared space” på en del av ytan. Det blir en gemensam yta får gång-, cykel- och biltrafik, där bilar får köra på gångtrafikanternas villkor. De nya ytorna kommer markeras med en nya markbeläggning: marktegel.

Bilden ovan: Så här tänker sig arkitektbyrån Jais arkitekter att rondellen 33 lågor kan se ut efter omgörningen. Fler avfarter, trädplantering och ”shared space” där bilar, cyklar och gångtrafikanter får samsas ingår i planerna. Skiss: Jais arkitekter