Stadsbyggnadschef slutar – behåller sin lön

Anna Thott slutar som chef för stadsbyggnadsförvaltningen, drygt två och ett halvt år efter att hon tillträdde tjänsten. Det gör hon cirka ett och ett halvt år innan hennes kontrakt går ut, den 30 april 2019. Men lönen behåller hon tiden ut. Det kostar skattebetalarna 1,3 miljoner kronor.

Det var nyhetssiten Landskrona Direkt som var först med att rapportera om stadsbyggnadschefens förtida avhopp, nu på fredag gör hon sin sista arbetsdag. Anna Thotts föregångare på posten, Per Fredrik von Platen, sade även han upp sig själv, med kort varsel och utan närmare förklaring, i december 2014. Som förvaltningschef har Anna Thott stadsdirektören Christian Alexandersson som chef. Han beskriver det hela som en överenskommelse mellan Anna Thott och kommunen.
– Hon gjorde klart att hon inte var intresserad av att förlänga sitt förordnande när det går ut. Och då tyckte vi det var lämpligt att inte dra ut på tillsättningen av en ny stadsbyggnadschef, utan påbörja det nu med det samma. Stadsbyggnadschefen har en viktig roll i de projekt som nu pågår i staden, och vi vill inte tappa tempo i den processen.

Varför vill Anna Thott inte förlänga sitt kontrakt?
– Den frågan tycker jag det är bäst att hon svarar på själv.
Kommer hon vara kvar inom den kommunala organisationen på något sätt?
– Vi har kommit överens om att hon ska vara tillgänglig för frågor. Det finns ju rätt stora projekt inom förvaltningen där hon har expertkunskaper.
Kommer hon ha lön under hela kontraktstiden?
– Ja, det kommer hon.
Anna Thott är ännu en kvinnlig toppchef i kommunen som slutar, efter exempelvis stadsdirektören Susanne Öström och Landskronahems vd Helena Fremle. Finns det inte risk att kvinnor avskräcks från att söka de högre chefsjobben?
– Det hoppas jag inte. Risken finns ju alltid när pressen framställer det på det sättet, men vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare och anställa kompetenta chefer, oavsett om de är kvinnor eller män. Det handlar om kompetens, inte om manligt eller kvinnligt. Nyligen anställdes till exempel Johanna Sjöstrand som ny personalchef, hon efterträdde en annan kvinna.

Planchefen Johan Nilsson kommer nu ta över Anna Thotts arbetsuppgifter berättar Christian Alexandersson.
– Anna Thott har faktiskt själv förberett för detta, genom att utse Johan Nilsson till biträdande stadsbyggnadschef. Nu får vi ha en dialog med stadsbyggnadsnämnden om hur och när tillsättningen av tjänsten kan ske.
I stadsbyggnadsnämnden är Börje Andersson (-) ordförande, opolitisk men på Liberalernas mandat. Till Landskronaposten/HD uppger han att han redan har sin åsikt i frågan klar.
– Jag kommer att förespråka att Johan Nilsson blir ny stadsbyggnadsdirektör, med tillträde snarast möjligt, säger han till tidningen.
Papperstidningen har utan framgång sökt Anna Thott för en kommentar. Enligt anställningskontraktet från maj 2015 har Anna Thott 74 000 kronor i månadslön. Under de 18 månader som det är till och med april 2019 blir det en lönekostnad på 1 332 000 kronor för skattebetalarna, plus sociala avgifter.

Bilden ovan: Anna Thott slutar som chef för stadsbyggnadsförvaltningen, ett och ett halt år innan hennes anställningskontrakt går ut. Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad