Avtal om byte till elbussar nu underskrivet

Under nästa år blir alla gasdrivna stadsbussar i Landskrona elbussar, det har Papperstidningen tidigare skrivit om. Nu är även avtalet underskrivet.

Skånetrafiken och entreprenören Nobina står för att byta ut själva bussarna, kommunen ser till att bygga de laddplatser som krävs för att ladda bussarnas batterier. Det är grunden i avtalet. Bussarna kommer att drivas med el som är märkt med Bra miljöval. Det blir så kallad ”depåladdning” där alla bussar laddas på samma ställe, nämligen dagens bussdepå som finns på industriområdet, granne med Yara.

Under onsdagen så blev det hela officiellt genom att avtalet undertecknades av Landskrona stad och Skånetrafiken.
– Vi är i bara i början av ett gigantiskt teknikskifte när det gäller fordon, bilar och kollektivtrafik. När vi nu går över till eldrift i kollektivtrafiken är det en lösning som är både klimatsmart och långsiktigt hållbar. Här ska Landskrona gå före, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.
Han har tidigare uppgett till Papperstidningen att Landskrona då kan bli den enda stad i Sverige som endast har stadsbussar med eldrift. Som bekant har Landskrona redan idag eldrivna bussar i form av trådbussar. Dessa kommer inte bytas ut nästa år. De blir kvar i varje fall till 2024 då Skånetrafikens avtal med Nobina löper ut.
– Det är viktigt att vi ständigt arbetar för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv så att fler vill resa oftare. Eldrivna bussar är ett miljövänligt alternativ som också gör skillnad för ljudnivån i stadsmiljön. Elektrifieringen av stadsbusstrafiken i Landskrona är en del av det rödgröna styret i Region Skånes målsättning för att ligga i framkant när det gäller miljövänliga och effektiva transportlösningar, säger Stefan Svalö (S), ordförande i Kollektivtrafiknämnden i samma pressmeddelande.

Bilden ovan Under onsdagen skrevs genomförandeavtalet mellan Skånetrafiken och Landskrona stad under – nästa år blir alla kommunens stadsbussar elbussar. Här Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, och Stefan Svalö (S), ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd. Foto: Landskrona stad