Fukt stänger Albanoskolans matsal

Albanoskolans elever får äta i idrottshallen från och med idag. Matsalen i källaren stängs efter att Anticimex hittat fuktskador och det hälsofarliga ämnet PAH där.

– Vi vill göra en noggrann undersökning av lokalerna för att bedöma hur stora skadorna är och för att kunna planera hur vi ska åtgärda problemen, säger Caroline Ekstrand, verksamhetschef för grundskolorna i Landskrona stad, i ett pressmeddelande.
Anticimex har hittat fuktskador i källaren och fler prover ska tas. I väntan på att undersökningen blir klar flyttas matserveringen till Albanoskolans idrottshall. Det skriver Landskrona stad i pressmeddelandet. Protokollet från Anticimex undersökning visar att det finns fuktskador på flera ställen samt mikrobiell påväxt. I ett förråd i källaren har företaget hittat ämnet PAH, polycykliska aromatiska kolväten, som betraktas som ett hälsofarliga. PAH förekommer bland annat i tung eldningsolja, gummidäck och andra petrokemiska produkter. I Albanoskolans källarlokaler finns bland annat skolans matsal och slöjdsal. Matserveringen flyttas nu till Albanoskolans idrottshall och slöjdundervisningen kommer att ske i andra lokaler.
– Vi tar detta på största allvar och kommer att beställa fler luftprover och materialprover. För säkerhets skull och för elevernas bästa stänger vi lokalerna medan vi gör undersökningen, säger Caroline Ekstrand.
Information om att matsalen är avstängd har under måndagen den 6 november gått ut till både personal, elever och föräldrar. Albanoskolan är en F-6 skola med cirka 255 elever.

Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv