Gammal kanon farlig igen – men inte länge till

Det var länge sedan som den gamla kanonen vid Linjen var farlig för dansken på andra sidan sundet. Sedan i somras har dock den legat farligt till, när tiden och vandalism raserat fundamentet den ligger på. Snart lyfts den bort.

– Jo jag har sett bilder, det ser inte bra ut. Det är tydligen någon som eldat på fundamentet, säger Maria Nordh, fastighetschef på Statens fastighetsverk när Papperstidningen ringer upp.
Det är Statens fastighetsverk som äger och förvaltar Citadellområdet och dess byggnader. Därmed är det också verket som har ansvar för de gamla kanonrör som dekorativt finns utplacerade längs de gamla befästningsvallarna, till exempel längs promenadstråket Linjen mellan Citadellkliniken och Nordkap. Vid Nordkap finns två lite tyngre pjäser, där årtalet 1689 finns ingjutet i kanonrören. Det är fundamentet till en av de kanonerna som nu är allvarligt skadat. Troligtvis har träbjälkarna i fundamentet med tiden ruttnat. Men någon har också eldat på fundamentet, något som skadat det svartmålade kanonröret.
– Nästa vecka kommer kanonen lyftas bort och tas in för underhåll. Sedan sätts den ut igen till våren, säger Maria Nordh.
– Nästa vecka ska vi också passa på och se över de andra kanonerna och deras fundament. Om de behöver bytas ut så gör vi det.

Bilden ovan: Fundamentet för det flera hundra kilo tunga kanonröret har delvis rasat och det har hamnat på sniskan. Nästa vecka ska det lyftas bort för att få underhåll och ett nytt fundament ska byggas.

Flera av fundamenten som kanonerna vilar på visar ålderstecken, även om de inte helt rasat som det vid Nordkap.