Hamnplaner överraskande stoppade i fullmäktige

En enig stadsbyggnadsnämnd har sagt ja till detaljplanen som tillåter utbyggnad av Borstahusens hamn till nästan dubbla storleken. Men när kommunfullmäktige skulle ta ställning blev det överraskade nej genom S och SD:s röster.

Något av en lokalpolitisk skräll kan man kalla det, kommunfullmäktiges beslut att säga nej till den nya detaljplan som bereder marken för utbyggnad av Borstahusens hamn. Även om det inte tagits något beslut om utbyggnad så finns redan ett utbyggnadsförslag från konsultfirman Sweco, ett förslag som stött på motstånd från boende i Borstahusen. Utbyggnaden skulle öka dagens 280 båtplatser till 445.

Och under måndagens sammanträde i kommunfullmäktige blev det alltså motstånd även från S och SD:s ledamöter, som tillsammans röstade ned detaljplaneförslaget. När frågan varit uppe i kommunstyrelsen har SD avstått från att rösta, medan treklövern L, MP och M röstat för detaljplaneförslaget, liksom S, som dock inkommit med ett särskilt yttrande om att miljön vid hamnen är viktig ur rekreationssynpunkt.

Men från talarstolen gjorde SD:s kommunalråd Stefan Olsson denna gång sin och partiets åsikt klar:
– Förslaget känns gammalmodigt och vittnar om en generation politiker som tror att båtlivet ser ut som på 80-talet, sade Stefan Olsson (SD).
I dag föredrar många mindre båtar på trailer, menade Stefan Olsson, som också framförde att det i dagsläget finns tomma platser i hamnen och att Landskronas fritidshamnar ”med råge tillgodoser behoven”. Han framhöll också att de byggrätter, som också ingår i detaljplaneförslaget, eventuellt vägt tungt när det gäller treklöverns positiva inställning till utbyggnad, och att en utbyggnad enligt förslaget skulle innebära ”kulturvandalism”.

Nästa talare var kommunalrådet Jonas Esbjörnsson (S).
– Socialdemokraterna har varit tveksamma till förslaget en längre tid, sade han och yrkade även han avslag på förslaget med hänvisning till att det skulle innebära ett så pass stort ingrepp i miljön.
20 minuters ajournering av mötet ändrade inte på styrkeförhållandena i fullmäktige.
Efter omröstningen beklagade kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) beslutet och framförde att processen att ta fram underlaget varit ”den mest gedigna som jag har iakttagit under de år jag varit verksam här”.

Bilden ovan: I konsultfirman Swecos förslag byggs en ny pirarm söderut och dagens 280 båtplatser byggs ut till 445. Men nu blir det stopp för utbyggnad efter nej till detaljplanen från SD och S. Illustration: Sweco/Landskrona stad

Byalaget: ”Vi trodde ett tag att loppet var kört”
Byalaget gamla Borstahusen har varit bland de mest högljudda motståndarna till utbyggnadsplanerna. Bland annat har byalaget tagit fram ett alternativt utbyggnadsförslag till det som Sweco tagit fram för kommunens räkning. I byalagets förslag är det en betydligt kortare del av stranden söder om hamnen som tas i anspråk. Byalaget har drivit sin linje, både genom insändare och genom att kontakta berörda politiker. Trots det medger byalagets ordförande Rolf Svensson att kommunfullmäktigebeslutet kom som en överraskning.
– I ärlighetens namn trodde vi ett tag att loppet var kört. Men det verkar ha hänt något på sluttampen, och det blev verkligen en glad överraskning, säger han.
– Det har blivit många sms och samtal under dagen från Landskronabor som tycker det var ett bra beslut.
S och SD sade nej. SD:s inställning har inte varit klar tidigare, medan S kan sägas har sänt blandade signaler genom att säga ja i kommunstyrelsen, men samtidigt lämnat in ett särskilt yttrande. Men byalaget har inte försökt påverka just de två partierna på något särskilt sätt enligt Rolf Svensson.
– Vi har varit noga med att lämna samma information till alla partier. Men jag har förstått att det inom vissa partier funnits delade meningar. Det är väl det som synts nu i kommunfullmäktige.