HSB Landskrona tar tillvara ungas syn på ett hållbart samhälle

Att jobba för ett hållbart samhälle engagerar många. Men hur ska företagen jobba med frågorna och hur kan vi som privatpersoner påverka framtiden, ja det är frågor som HSB Landskrona tillsammans med LA School of Sport lyfter i ett gemensamt projekt kring samhällsbyggande.

Sedan flera år har HSB Landskrona tillsammans med olika skolklasser haft projekt som i stort gått ut på att ge unga insikt i hur samhällsbyggandet går till, vilka olika yrkesgrupper som krävs och insikt i var framtidens jobb inom området finns. I retur får HSB Landskrona åsikter, tankar och idéer om vad unga idag vill ha när det kommer till bostäder och vilket ansvar dom tycker att företag och byggherrar har i processen. Under årets sista sammankomst stod hållbarhet på agendan och för att prata om ämnet hade HSB Landskrona bjudit in Sofia Hagman chef för hållbarhet och public affairs på HSB Riksförbund.

I pausen diskuterades en hel del pedagogik för att få ungdomarna engagerade.Frv. Mikael Jönsson vd HSB Landskrona, Niklas Widebeck HSB Riksförbund, Sofia Hagman HSB Riksförbund och Tobias Wendt lärare LA School of Sports.

Under cirka två timmar berättade Sofia om miljö- och samhällsmål på en internationell nivå men också om vilka delar av dessa HSB tagit fasta på. Niondeklassarna fick avslutningsvis själva plocka ut vilka av de 30 uppsatta globala målen dom skulle vilja prioritera. Bland de 30 finns saker som fattigdom, jämställdhet, hälsa, miljö och ekosystem. Ungdomarna var inte ense på alla punkter men övervägande tyckte många att sysselsättning var viktigt. Man menade att genom att se till att människor hade jobb och sysselsättning skulle många av de andra målen också kunna lösas. Logiskt resonerande som ger hopp inför framtiden.

HSB Landskronas projekt tillsammans med LA School of Sport har mynnat ut i många intressanta vinklar. Projektet fortsätter under våren och borde vara något fler företag satsade på. Det är ett fantastiskt bra sätt att visa upp sin verksamhet och dess delar för unga, det vill säga framtidens arbetskraft, men det är också en värdefull informationskälla där företagen får en direktrespons från de unga om hur de ser på och vad de förväntar sig av framtiden och i HSB Landskronas fall då när det kommer till boende.

Det var genomtänkta svar från många av eleverna när frågan om vilka globala mål som skulle prioriteras kom upp.

Bilden överst: Hela gänget två nior från LA School of Sports och i bakgrunden gänget från HSB.