Nio miljoner i statlig byggbonus till Landskrona

”Byggbonus” är namnet på de statliga miljarder som delas ut av Boverket till landets kommuner för att öka bostadsbyggandet. Totalt 1,8 miljarder kronor har funnits att dela ut under 2017, och nyligen blev det klart hur fördelningen blir på kommunerna. Landskrona får drygt nio miljoner kronor efter att ha sökt för 304 framtida bostäder vars byggande fått startbesked. Grannkommunen Svalöv får drygt 1,3 miljoner kronor efter att ha sökt för 32 nya bostäder.
204 av landets 290 kommuner har i år ansökt om stödet, jämfört med 114 kommuner förra året. Av dem så är det 199 som får tilldelning. För att få ta del av byggbonusen behöver kommunerna, förutom bostadsbyggen med startbesked, bland annat en aktuell översiktsplan och aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning. Kommunerna i Skåne län får tillsammans knappt 281 miljoner kronor, för 10866 bostäder med startbesked.

Bilden ovan: Drygt 300 nya bostäder med startbesked i Landskrona ger kommunen nio miljoner i statlig byggbonus. Foto: Mostphotos