Ombyggnad av 33 lågor påverkar busslinjer i över ett halvår

Nu börjar den stora ombyggnaden av rondellen 33 lågor, och det är något som kommer märkas för Landskronas bussresenärer.

Från och med fredag, den 24 november och ända fram till och med den 1 juli nästa år kommer rondellen vara avstängd för trafik, istället byggs en tillfällig förbifartsväg. Det betyder att flera av stadsbusslinjerna får annan färdväg. På linje 1 (Skeppsbron-Guldängen) kommer bussen fortsatt stanna på alla ordinarie hållplatser, men bussen kommer köra via Rådmansgatan-Borgmästargatan-Regeringsgatan. Detsamma gäller linje 2 (Västra Fäladen-Guldängen).
Linje 5 (Stationen-Skeppsbron) går till stor del längs Österleden och kommer istället gå via den tillfälliga förbifarten. Det betyder att hållplatsen vid Teatern försvinner, Skånetrafiken hänvisar istället till hållplatsen vid Drottninggatan.
Regionbusslinjerna 138, 240 och 260 kör alla mellan Skeppsbron och Stationen via hållplatserna Saluhallstorget, Gjörloffsgatan och Lasarettet entré. Det kommer de inte kunna göra, utan kommer istället gå via Ringvägen och Österleden. Skånetrafiken hänvisar till stadsbusslinjerna 1 och 2 för den som vill åka från de hållplatserna.

Bilden ovan: Från fredag stängs rondellen 33 lågor av och det kommer märkas, inte minst i busstrafiken.