Postarondellen avstängd under måndag och tisdag

Som många av Landskronas trafikanter säkert märkt så har Postarodellen i korsningen Eriksgatan-Artillerigatan byggts om på senare tid. Nu är den ombyggnaden i sin slutfas, och därför stängs rondellen av för trafik idag måndagen den 20 november och imorgon tisdag 21 november. Trafiken kommer ledas om via Föreningsgatan – Regeringsgatan – Borgmästargatan (se karta nedan). Hållplatserna för busstrafiken på Artillerigatan och Suellsgatan kommer också att stängas under dessa dagar. Hållplats Artillerigatan dras tillfälligt in för linje 2, 3 och 218, en tillfällig hållplats sätts upp på Föreningsgatan. För linje 5 i riktning Borstahusen sätts en tillfällig hållplats upp på Säbygatan. Hållplats Suellsgatan flyttas tillfälligt öster ut då linje 5 får ändrad körväg. Det är mitten av cirkulationsplatsen som byggs om, stenläggningen som fanns där tidigare har varit alltför känslig för de påkörningar som inträffar då och då. Den har nu ersatts med en ring av granit.

Foto: Landskrona stad