Så mycket skulle en skatepark kosta

Mellan 2,5 och 3 miljoner kronor. Så mycket skulle en skatepark i betong kosta, enligt en ny utredning från Svalövs kommun.

Men den kostnaden gäller enbart en skatepark i platsgjuten betong på cirka 450 kvadratmeter i basutförande.
– Det finns också ett litet dyrare alternativ med scen, utegym, parkourbana och vägg för muralmålning, en samlingsplats för ungdomar, där föräldrar, barn och mor- och farföräldrar skulle kunna samlas och inte bara åka skateboard. Det ligger på ungefär 4,5 miljoner kronor, säger Niklas Fonskov, fritidschef som står bakom utredningen.
Utredningen pekar ut ett par möjliga förslag på platser där en skatepark skulle kunna ligga. I Svalöv är gräsplätten mellan Linåkerskolans parkering och Heleneborgshallen ett alternativ. Bakom Heleneborgsskolan är ett annat. Även i Teckomatorp finns ett par alternativ: vid bangolfen vid församlingshemmet, mellan Ica och Ängslyckan, intill Parkskolan eller intill Torgskolan.
Niklas Fonskov håller också på att ta fram ett idrottspolitiskt program för kommunens räkning, ett styrdokument för framtida idrotts- och fritidssatsningar i Svalövs kommun. I jobbet med det har han fått in 547 enkätsvar från ungdomar, föräldrar, föreningar och andra. I svaren har många efterlyst en samlingspunkt för spontanidrott. Många lyfte fram en skatepark, men också gymnastik med parkour och simning. Men för att skapa en samlingspunkt för spontanidrott så räcker det inte enbart med en skatepark, enligt Niklas Fonskov.
– Man måste i så fall ha grejerna runtomkring också. Det är kombinationen att hitta rätt ställe, där vissa kan åka skate eller kickbikes, andra kan spela fotboll i närheten, om det är sommar kan folk kanske sitta och grilla korv. Det är kombinationen jag är ute efter.

 

Frågan om skatepark kan bli en valfråga

Nu när skateparksutredningen är klar, så är det upp till politikerna att bestämma vad som ska ske. Att skatepark blir en valfråga, det tror Fredrik Jönsson (C).

Det var i en motion från i mars 2015 som Centerpartiet föreslog att kommunen skulle utreda förutsättningarna för en skatepark. I förra veckan las utredningen fram för politikerna i bildningsnämnden.
– Jag tycker att det är en väldigt bra och omfattande utredning. Det är bra att de här olika intressenterna har fått vara med och vara med och titta på olika alternativ, och besökt ett antal skateanläggningar i närområdet, säger Fredrik Jönsson (C), gruppledare.
Han tror att frågan om skatepark kan bli en valfråga vid nästa års val.
– Vi har länge pratat om både skatepark, utegym och hundrastgårdar, de frågorna finns fortfarande hos oss. Det blir att driva de frågorna i valrörelsen. Nu har vi en utredning som visar vad det skulle kosta och alternativa placeringar. Nu får vi gå vidare i processen.
Skateparksutredningen kan nu fogas in i det idrottspolitiska programmet, som håller på att tas fram. Det berättar Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande.
– Vi måste titta framåt och se vad vi vill satsa på. Det idrottspolitiska programmet ger möjlighet att välja mellan olika saker, det går inte att fixa både skateparker, utegym, multibanor och simhall, allt på en gång. Det skulle knäcka kommunens ekonomi fullständigt, säger Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande.
– Det är en avvägning mellan skatepark och multibanor. Jag tror att de kostar ungefär lika mycket att skapa. Vi vet att multibanan vid Heleneborgsskolan är oerhört uppskattad för just spontanidrott, men vi måste också titta på att om man bygger en sådan här skatepark så det går att både köra bräda, cykel och parkour på den, i så fall kan man göra det utan avsevärda kostadsökningar. Då ska man kanske satsa på ett ställe i kommunen, det blir avvägningar man får göra.

 

Foto: Mostphotos