Svenska kaolin överklagar senaste domen

Den 23 oktober kom ett besked från Mark- och miljödomstolen i Växjö som gladde de som kämpar mot kaolinbrytningsplanerna på Billinge fälad. Domstolen gav inte Svenska kaolin miljötillstånd för kaolinbrytning. Men nu vill företaget få det prövat i högre instans.

Den 13 november kom deras överklagande in till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Företaget begär dock anstånd med att lämna in hela överklagandet till den 22 december, ”med hänsyn särskilt till föreliggande utredningsbehov”.

Bildtext:
Jällabjär heter kullen sydöst om Röstånga som syns i bilden. Den är naturreservat och räknas som en av Skånes tystaste miljöer. Blir dagbrottet för kaolinbrytning vid Billinge fälad verklighet, så blir det sannolikt inte så tyst längre. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv