Uppstickare först ut med fiber till landsbygden

Söder om väg 17 är det utmanaren Skåne Öppna Stadsnät som regerar över fiberutbyggnaden. Förra veckan kunde den första Norrvidingebon koppla upp sitt hus.

Sedan Svenska stadsnät lagt bredbandsfiber i kommunens tätorter, så har det varit en huggsexa om vem som ska göra det på landsbygden. IP Only, som har samverkansavtal med Svalövs kommun, har fattat byggbeslut om 1600 möjliga anslutningar på landet, med byggstart första kvartalet 2018. Men annorlunda ser det ut söder om väg 17 och den numera nedlagda ekonomiska föreningen BillTecks gamla område. Där började i förra veckan Skåne Öppna Stadsnät AB (SÖS) bygga ut bredbandsfiber. I dagsläget har de avtal med ett hundratal kunder, i orter som Trä, Håstenslöv och Norrvidinge, men det kan bli fler som hakar på.
– Det brukar vara så att det är många som vaknar till liv efter hand vi bygger, säger Henrik Öhrberg, projektledare på SÖS, över en kopp kaffe i Bengt Rosdahls kök.
Bengt Rosdahl är den första att få fiber indraget i Norrvidinge.
– Vårt mobila bredband har fungerat hyfsat, men så kommer barnbarnen på besök och då bränner de alltihop på några veckor. Då är man där: var ska vi göra åt detta? Köpa nya gigabit, det kostar rätt så mycket faktiskt. Då är det fiberoptiken som lockar. Särskilt när man då vet om att det finns här borta hos grannen. Det var Landnet (ett av SÖS flera entreprenadföretag, red.anm.) som hade den utposten här, då faller det sig i högsta grad naturligt att vi bygger vidare på Landnets engagemang. Det är inte konstigare än så, säger Bengt Rosdahl.
Grannen som han syftar på är salladsproducenten Vidinge Grönt AB.
– Historien är att salladsodlaren och bageriet (Södervidingebagaren, red. anm.) ville få fiber. Det är flera år sedan. Det var bara fokus på de två från vår sida och all kraft i företaget las på att nå dem. Därför har vi ett stamnät framdraget hit. Egentligen är det på grund av att salladsodlaren ligger här som vi har dragit stamnätet så långt, säger Henrik Öhrberg.

Skåne Öppna Stadsnät har försett kunder på främst landsbygden runt Kävlinge, Lomma och Lund med bredbandsfiber. I förra veckan började de i i Norrvidinge. Här ser Henrik Öhrberg till att Bengt Rosdahl får fiber inkopplat.

En flaskhals för bredbandsentreprenörer när de ska sätta igång med att bygga ut fibernät är att de måste fixa markavtal med berörda markägare. Det är dock inte fallet för SÖS. De gräver ofta i kanterna vid vägarna, med vibrationsmaskiner och så kallad styrd borrning. Det blir minimal grävning och väldigt litet återställningsarbete efteråt, och det gör att de inte behöver förhandla med markägare om markavtal.
Bengt Rosdahl har fått erbjudanden om bredbandsfiber även från andra aktörer.
– Det har kommit erbjudanden stup i kvarten, det ena mer omfattande än det andra. Det här kändes nära och bra. Jag tycker om när det är entreprenörer som kommer inte med så stora ord utan har mer verkstad. Att det händer något, säger Bengt Rosdahl.
Men även om han sedan i onsdags har fungerande bredbandsfiber, så dröjer det lite innan han tar det i bruk.
– Nu ska jag avvakta mitt gamla mobila abonnemang som jag har. Innan det går ut, gör jag ingenting, säger Bengt Rosdahl.