Vd-byten i flera kommunala bolag på gång

Kommunala Ventrafiken har på senare tid fått bukt med det stora ekonomiska underskott som bolaget tidigare gjort. Det var i turbulensen kring det akuta underskottet som Ventrafiken AB under oktober 2014 fick Rolf Andersson som ny vd. Han uppger nu till Landskronaposten/HD att han på egen begäran slutar som vd till årsskiftet.
– Det är dags för generationsskifte, säger den 64-årige Rolf Andersson till tidningen.
Ventrafikens driftschef Linus Olsson utsågs nyligen till vice vd, och antas vara en trolig kandidat till vd-posten. Ännu är dock inga beslut tagna.
Även LSR, Landskrona Svalöv Renhållnings AB, står inför vd-byte enligt nyhetssiten Landskrona direkt. Jonny Meerwald har varit vd för bolaget sedan 2007 och har sagt upp sig för att gå vidare till en tjänst inom ett annat avfallsbolag: Sysav. Jonny Meerwald lämnar sin tjänst vid jul.

Bilden ovan: Jonny Meerwald har varit både driftschef och vd inom LSR. Till julen lämnar han LSR för en tjänst på Sysav. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv