Beslut om ”integrationsplikt” i kommunfullmäktige

Nyligen genomdrev Moderaterna i Vellinge ett beslut om en ”integrationsplikt” för kommunens nyanlända. Beslutet innebär att nyanlända i kommunen inte bara ska gå SFI-kurs, utan även testas på sina språkkunskaper. Dessutom ska de gå en 60 timmar lång samhällsorienterande kurs, med sådant som kvinnors och barns rättigheter, demokrati och lagar i kursplanen. Det blir obligatoriskt att delta i jobbskapande åtgärder och inget undantag medges för föräldralediga. Den som inte klarar proven kan förlora rätt till försörjningsstöd och boende via kommunen.
När kommunfullmäktige under måndagens möte tog beslut om budgeten, föreslog SD att helt enkelt kopiera Vellinges krav på nyanlända, eller rättare sagt att ge stadsledningskontoret i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att genomföra sådana i Landskrona.
– Arbetsmarknaden ska inte anpassa sig efter nyanlända. Det är nyanlända som ska anpassa sig efter arbetsmarknaden genom att höja sin kompetens, sade SD:s kommunalråd Stefan Olsson i fullmäktige.
SD:s förslag fick stöd från såväl Liberalernas ledamöter, som Moderaternas och en majoritet kunde därför säga ja till SD:s förslag. Totalt röstade 29 av ledamöterna för förslaget, fem röstade emot och 17 ledamöter avstod från att rösta.

Bilden ovan: ”Arbetsmarknaden ska inte anpassa sig efter nyanlända. Det är nyanlända som ska anpassa sig efter arbetsmarknaden genom att höja sin kompetens” sade SD:s kommunalråd Stefan Olsson på måndagens möte i kommunfullmäktige, och föreslog att utreda om Landskrona kan införa samma krav på nyanlända som Vellinge kommun tagit beslut om. Foto: Skärmdump