Chefskarusell spräcker koalitionen

Sprickan inom Socialdemokraterna och den styrande koalitionen har djupnat. Nu väntas Socialdemokraterna lämna samarbetet med Moderaterna och Liberalerna.

Det framgår av ett pressmeddelande som det Verkställande utskottet i Svalövs arbetarekommun skickade ut på onsdagskvällen.

Sprickan inom Socialdemokraterna och i kommunstyrelsen gäller synen på två topptjänstemän i kommunen. Det handlar bland annat om beslutet om att återanställa tidigare personalchef Paul Eklund på en ny befattning som biträdande socialchef, med en 14 000 kronor högre lön än tidigare. Det var ett beslut som kommunchef Stefan Larsson tog i samråd med kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson, som själv är socialdemokrat.
Kritiken från det socialdemokratiska partiet riktar sig också mot ett förslag som innebar utökad delegationsrätt för kommunchef Stefan Larsson. Det förslaget gick dock inte igenom i mötet i kommunstyrelsens i veckan. Istället blev det, med knapp marginal, en inskränkning av kommunchefens delegationsrätt.
Nu är sprickan så stor i den styrande koalitionen att S väntas lämna samarbetet med M och L. Men sprickan är stor även inom det socialdemokratiska partiet.
– Vi har inget förtroende för Birgitta. Vi har heller inget förtroende för hur Birgitta och kommunchefen har hanterat de här ärendena. Det finns en alldeles för stor brist på information och förankring ute i vårt parti. Sedan får de andra partierna prata för sig själv. I vårt parti så saknas förtroendet fullständigt, säger Anders Svärd (S), ordförande för Svalövs Arbetarekommun.
Enligt honom är det flera saker som inte har diskuterats och förankrats politiskt.
Varför vill ni lämna samarbetet med M och L när ni inte är nöjda med kommunchefen och Birgitta?
– De har ju gjort samma sak alla tre. Informationen skulle de också ha kunnat ge oss, egentligen. Men framför allt handlar det om att det inte finns något förtroende partierna emellan. Samarbetsavtalet mellan oss tre partier anger att vi ska vara överens i en fråga för att ärendet ska behandlas. Så var inte fallet i den här frågan, vilket allvarligt skadat förtroendet partierna emellan.
– Men framför allt är det på grund av att vi har inte samma åsikt i den här frågan. Det är jättetydligt. Vi har inte förtroende för hur man hanterat frågan, medan de har haft det. Då tänker jag på frågan hur kommunchefen har agerat när det gäller delegationsärendet och då anställningen av Paul.