De har tröttnat på farlig bropassage

I Säby stationssamhälle strax utanför stan mot Tullstorp finns ett 30-tal hus. När de boende där ska in till Landskrona får de ta bilen – eller ta stora risker till fots på en smal väg utan gångbana. Nu har de tröttnat.

– Man undrar om någon ska behöva dö för att det ska hända någonting.
Det säger Inga-Lill Ågren som är en av ett drygt 10-tal boende i Säby stationssamhälle som samlats för att uttrycka sitt missnöje med trafiksituationen. Om de boende där vill gå eller cykla in till stan har de två val: antingen ta sig över viadukten över Västkustbanan, där vägen saknar gångbana och vägrenen bara är några decimeter. Längst upp på viadukten kan inte två stora fordon mötas om det finns gående i vägrenen.
Eller gå längs en oröjd stig och på ett järngaller som går ovanför Säbybäcken, där den flyter i ett betongtråg under järnvägsspåren. Om det inte är översvämmat vill säga, vilket det ofta är under vår och höst.
Nu har de boende i stationssamhället tröttnat på att kommunen år efter år prioriterat bort en breddning av bron som skulle lösa problemet.
– Både Länsstyrelsen och Trafikverket har ju krävt en lösning för att kunna ändra detaljplanen för att få bygga till här ute, säger Bernt Kulle.

Viadukten över Västkustbanan på Stenorsvägen saknar gångbana. Eftersom vägrenen uppe på bron bara är några decimeter är gång- och cykeltrafikanter oskyddade mot biltrafiken.

Det han pratar om är detaljplanen för Säby 1.6 som antogs redan 2011, i samband med att det fanns byggplaner för nya villor vid stationssamhället. De byggplanerna gick i stöpet, men de kan bli aktuella igen med en ny markägare. Detaljplanen tillåter nybyggnad på området.
En studie som teknikkonsulten Tyréns gjort för kommunens räkning visar att en breddning av bron över järnvägen med två meter norrut skulle lösa problemet. Det ger plats för en gång- och cykelbana med betongavskiljare mot vägbanan. Någon kostnad har dock inte Tyréns räknat på i sin rapport. Även i kommunens styrdokument Cykelplan 2015 pekas behovet av en gång- och cykelväg från Säby stationssamhälle ut.

Det är inte bara den farliga passagen över järnvägsspåren som invånarna i Säby stationssamhälle tröttnat på.
– Hastigheterna här på Stenorsvägen. Varför i all värden är det 70-gräns från bron och ned till samhället där det blir 50? Det är ju bara några hundra meter, säger Stefan Sandberg.
– Och så är det all tung trafik. Det är många lastbilar som ska till och från DSV som väljer att köra via Landskrona norra och Stenorsvägen. Dessutom är det här trafiken leds om ifall det är stopp på E6:an, säger Bernt Kulle.

LÄS OCKSÅ: ”Svar: Cykelväg till stationen troligast åtgärd”

Detta vill de boende

  • Att bron över järnvägen breddas för gång- och cykeltrafik.
  • Att hastigheten sänks till högst 50 kilometer i timmen längs hela Stenorsvägen norr om järnvägsbron, och gärna till 40 förbi samhället.
  • Att farthindren med avsmalnad vägbana byts ut till ”chikaner” där bilarna måste köra zik-zak..
  • Att det blir förbud för fordon över 12,5 meter på norra delen av Stenorsvägen.

 

Avståndet mellan Säby stationssamhälle och Norrestad är bara några hundra meter. Men Västkustbanan är en besvärlig barriär utan ordentlig passage för gående och cyklister.
Ett alternativ för de boende i Säby stationssamhälle har varit att använda tunneln där Säbybäcken går under järnvägsspåren. Men den är inte gjord för gång- och cykeltrafik, och översvämmas ofta.