IVO stoppar privatisering av äldreboenden i Landskrona

Vårdbolaget Norlandia Care AB skulle ta över driften av äldreboendet Kassakroken. Men nu säger Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nej till den och andra privatiseringar som politikerna i omsorgsnämnden beslutat om. Detta rapporterar Landskronaposten/HD. Bakgrunden är att IVO inte godkänt dem som vårdgivare – något som krävs enligt regelverket.
– De underkänner företagets nattbemanning. Men det är exakt samma som kommunen haft i många år. Det är oerhört märkligt, det verkar vara olika regler för kommunala och privata utförare och det ska det inte vara, säger Jan Allan Beer (L), ordförande i omsorgsnämnden till Landskronaposten/HD.
Nu kan Norlandia antingen välja att öka nattbemanningen och söka tillstånd på nytt, att överklaga IVO:s beslut eller att dra sig ur. Enligt Jan Allan Beer kan Kassakroken fortsätta drivas i kommunal regi så länge som det krävs.

Bilden ovan: Privatiseringen av äldreboendet Kassakroken skjuts på framtiden efter att IVO underkänt vårdbolaget Norlandias nattbemanning. Foto: Landskrona stad