Kritiserade beslut ska utredas

En oberoende utredning ska ta reda på om allt gick rätt till när Paul Eklund fick sin nya tjänst som biträdande socialchef. Det har kommunstyrelsen beslutat.

– Jag har tagit initiativet till denna utredning i min roll som tjänsteförrättande ordförande i kommunstyrelsen. Nu är det av största vikt att vi går metodiskt tillväga och går till botten med detta, säger Olof Röstin (M) som fungerar som kommunstyrelsens ordförande under Birgitta Jönssons (S) sjukskrivning.
Det som ska utredas är ett tiotal beslut om ny lön för personal, de flesta kommunala chefer, i samband med att de fått nya arbetsuppgifter, bland annat Paul Eklunds lönehöjning på 14 000 kronor i hans nya roll som biträdande socialchef.
– Transparens i frågan om denna tillsättning är avgörande för förtroendet för både politiker och tjänstemän inom kommunen. Jag vill ha full tydlighet med detta, säger Olof Röstin.
Det som ska kollas är också två fall av lönehöjning som skett för att minska risken att ”några nyckelpersoner bland kommunens chefer skall söka sig bort från kommunen i ett för kommunen känsligt läge”, står det i ett pressmeddelande från förra veckan. De chefer som det syftas på i den formuleringen är socialchef Josefine Mangbo och samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg.
Utredningen ska ske med hjälp av externa experter.
– Vi föreslår utredningen ur perspektivet om kommunstyrelsens plikt att utöva tillsyn i verksamheten. Om kommunfullmäktige dessutom beslutar att kommunrevisionen skall agera så är det bara positivt. Då får vi två parallella utredningar. Då, om någon gång, så borde vi får fram ett korrekt svar på våra frågor, säger Torbjörn Ekelund (L) i pressmeddelandet.
På samma möte beslutade också kommunstyrelsen, med knapp marginal, att inskränka kommunchefens delegationsrätt. På bordet fanns ett förslag till utökad delegationsrätt, men Socialdemokraterna, Centerpartiet och Feministiskt Initiativ drev igenom en striktare delegationsrätt för kommunchefen.
– Den delegation om personalfrågor, som till exempel tillsättning av tjänster, lönesättning och andra personalärenden, de frågorna lyfts från kommunchefen till kommunstyrelsens arbetsutskott. När det gäller ekonomiärenden så är det också ett antal frågor som lyfts från kommunchefen till kommunstyrelsens arbetsutskott, säger Karl-Erik Kruse (S), som förutom kommunfullmäktiges ordförande även är ersättare i kommunstyrelsen.
Att kommunchefen därmed får inskränkt delegationsrätt jämfört med innan, är något som Karl-Erik Kruse ser positivt på.
– Det är ju vi Socialdemokrater som har drivit den frågan, som vi då fått stöd för, från Centerpartiet och Feministiskt Initiativ.