Moderater vill se nytt trygghetsboende i Glumslöv

Låt en privat entreprenör bygga om det gamla församlingshemmet till ett trygghetsboende och dessutom bygga nytt. Det föreslår Landskronamoderaterna som vill se ett nytt trygghetsboende i Glumslöv.

Det dröjer inte så länge innan Landskronas första trygghetsboende på Artillerigatan invigs den 1 april. Det är Granet, det före detta vårdboendet för personer med missbruksproblematik, som fått flytta för att ge plats åt trygghetsboendet i nyrenoverade lokaler. 13 lägenheter byggs det där, och betydligt fler än så har anmält intresse.
Nu vill Landskronamoderaterna att det byggs ytterligare ett trygghetsboende i kommunen, och då i Glumslöv.
– Vi vill att man ska kunna bo kvar i kommunen när man blir äldre, och att trygghetsboende ska finnas som ett alternativ, säger Torbjörn Brorsson, Moderaternas kommunalråd i Landskrona.

Att M valt att föreslå just Glumslöv som platsen för kommunens andra trygghetsboende är en kombination av flera faktorer enligt Lennart Pettersson, som är aktiv både inom Moderaterna, Svenska kyrkan och Glumslövs byalag.
– När det var tal om att bygga 55+ bostäder på Handelsmannen här i Glumslöv så fanns det ett hundratal intresserade. Nu pratar vi om 70+ bostäder istället, men vi vet att många äldre flyttar från Glumslöv till exempelvis Rydebäck istället, eftersom det inte finns någon äldreboendeform här sedan Bredablick brann ned, säger han om en framtida efterfrågan.

Just nu pågår bygget av Kvistofta församlings nya församlingshem i Glumslöv, cirka hundra meter från det gamla. Under maj månad ska det stå klart för invigning. Det gamla församlingshemmet är byggt 1862 och har bland annat varit skola. Det är både för litet och för svårt att tillgänglighetsanpassa för dagens församlingsverksamhet, där det bland annat hålls mycket verksamhet för barn och unga. Därför vill M sälja det till en privat entreprenör som omvandlar det till ett trygghetsboende – och eventuellt bygger till på baksidan av huset.
– Det måste ju till en detaljplaneändring, vilket brukar ta två år, men platsen finns, säger Torbjörn Brorsson.
Enligt Torbjörn Brorsson är förslaget redan förankrat hos politikerkollegorna i treklövern L+M+MP.

Bilden ovan: Gör om det gamla församlingshemmet i Glumslöv till ett trygghetsboende. Bakom det utspelet står Landskronamoderaterna (från vänster) Jan Nimmermark, Torbjörn Brorsson, Lennart Pettersson och Ingrid Jerlsten.

Trygghetsboende

  • Boendeformen har sin grund i en statlig utredning som publicerades 2008, ”Bo bra hela livet”. Där konstaterades att behovet av bostäder som är anpassade för äldre, som inte är i behov av särskild vård, kommer öka. Utredningen föreslog en definition av termen ”trygghetsboende”. Där ingår att boende bor i eget boende med tillgång till aktiviteter, en gemensamhetslokal, möjlighet till gemensamma måltider och trygghetslarm. Vid nyproduktion av bostäder som trygghetsboende så ska de vara mer tillgänglighetsanpassade än normal svensk byggstandard. Sedan 2009 finns det ett statligt investeringsstöd för nyproduktion av trygghetsboenden. Kriterierna är ungefär de samma som utredningen angav, plus ett krav på att 70 år är lägsta ålder för de boende.
Just nu pågår bygget av det nya församlingshemmet i Glumslöv. När det invigs i vår står det gamla tomt.