Ungdomsgäng oroar mer än tidigare

Bostadsinbrott och stökiga ungdomsgäng oroar Svalövsborna. Det går att utläsa av polisens trygghetsmätning 2017.

Det är mest grönt och lite gult i den färgkodade tabell som utgör Polisens trygghetsmätning 2017 för Svalövs kommun. Grönt är bra, det betyder att värdet är samma eller bättre än förra året. Här och var lyser dock rutor i orange eller rött – där upplever Svalövsborna att det blivit sämre.

En sak som oroar Svalövsborna i högre grad än vid förra årets mätning är ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen.
– Siffrorna stämmer med det vi redan har upplevt och redan är på väg att göra något åt. Men man vänder inte felaktiga beteenden som utvecklats över tid, på bara några veckor. Det här kanske tar till nästa vår, eller nästa höst till och med. Men då är jag övertygad om att allt är lugnt igen, säger Björn Johnsson, kommunpolis.
– Vi har en grupp ungdomar, 13-15 år, huvuddelen av dem vet vi vilka de är. De bråkar väldigt mycket inbördes, men det stör ordningen. Folk uppfattar det som obehagligt. De är på platser som i vänthallen utanför vårdcentralen, där är det varmt och man har tillgång till Region Skånes wifi, på biblioteket eller utanför på baksidan, där man har tillgång till kommunens wifi eller Heleneborgsskolan, eftersom wifi lockar.
– Vi har ett ständigt men numera intensifierat samarbete med skolan och socialförvaltningen. Vi har lite fler möten och åtgärder som ska göras, säger Björn Johnsson som uppmanar alla att polisanmäla eventuella brott.
– Jag tycker att det är viktigt att man gör anmälningar om brott, så att vi ser omfattningen. Sedan är polisens förmåga att påverka barn under 15 år mycket liten. Det är inte vårt huvudansvar. Det är bland vårt ansvar att utreda det och sedan lämnas det över till socialförvaltningen.
Samverkansavtalet mellan polisen och kommunen har fokus på barn och ungdomar.
– Här kommer en antydan om att det är bekymmersamt med dem, så vi ligger rätt, säger Björn Johnsson.
Det som oroar Svalövsborna allra mest är inbrott i bostad och förråd, där det är röda siffror.
– Så här ser det ut i hela nordvästra Skåne. Det är det absolut största som man oroar sig för och det har det varit under många år, säger Björn Johnsson, kommunpolis.
– Det är obehagligt och uppseendeväckande. Därför får det uppmärksamhet, och med det följer skriverier och med det så sprids oron, säger Björn Johnsson.
Han lyfter fram att hela 86 procent uppger att de inte utsatts för något som helst brott.

Björn Johnsson, kommunpolis. Arkivfoto: Jonas Lundin

Bostadsinbrotten blir färre och färre i hela Skåne, berättar Björn Johnsson. Den trenden har hittills inte märkts i Svalövs kommun, men det hoppas att han att den ska göra nu.
– Vi har en månad kvar på året, normalt här är 40-60 bostadsinbrott per år, om jag ska ta en siffra mellan tummen och pekfingret. Hittills i år har vi 20. Håll tummarna, men allt kan hända, säger han.
Sveriges utökade gränskontroll har bidragit till den nedåtgående trenden av bostadsinbrott, tror han. Det har blivit svårare för kringresande stöldligor att ta sig in landet och svårare att ta ut stöldgods ur landet. Han nämner även några andra faktorer:
– Långsiktigt arbete av kommuners anställda brottsförebyggare, ideella verksamheter i Grannsamverkan, av Polisens brottsförebyggare som stöttar och hjälper till. Larm och upplysningar om hur man skyddar sig har också spelat roll.
– Det handlar också om om vilken tjuv som för närvarande bor var och är aktiv.
Andra saker som oroar kommuninvånarna är till exempel nedskräpning, bostäder som är tillhåll för alkoholister och narkotikamissbrukare och bilar som kör för fort. Men generellt har otryggheten minskat något jämfört med förra årets mätning. En vändning, hoppas Björn Johnsson.
– Det som glädjer mig mest är de allra sista siffrorna, där polisen får bättre uppskattning. Vi har ökat vårt förtroende och man tycker att vi bryr oss om de lokala problemen i åtminstone lite större utsträckning än innan. Och de som är kritiska har blivit färre.

Fakta: Polisens trygghetsmätning
År 2001 var första året polisen gjorde trygghetsmätningar. Polisens trygghetsmätning är en enkätundersökning där medborgarna själva får uppskatta hur de upplever olika aspekter av sin trygghet. 300 enkäter skickades under hösten ut till kommuninvånare i åldern 16-18 år. 174 stycken svarade.