Ständig transformation i manisk utställning

Konsthallens nya utställning är såväl entomologisk som manisk. I ”Entomolomani” knyter konstnärerna Pernille Böggild och Lisbeth Bank samman samlarmani och natur i en process som transformerar alla beståndsdelar till nya helheter.

Skapandeprocessen är ytterst närvarande i utställningen, där arbetsredskap och rester från skapande hittar nya platser och sammanhang och blir en del av verket.

– Det är en cirkulär process och blir kanske aldrig färdigt, säger Lisbeth Bank.

– Det finns också kopplingar till tankar om cirkulär ekonomi, om att vi helt kan sluta att producera avfall, fortsätter Pernille Böggild.

Utgångspunkten för utställningen är en fjärilssamling från Natur Bornholm. Samlingen har en gång skapats av en amatörforskare, en kyrkvaktmästare på Bornholm. Pernille Böggild och Lisbeth Bank har använt samlingen i fem projekt hittills och känner båda igen sig i samlarmanin. De betonar processen som gör att saker hamnar i nya sammanhang och transformeras.

– Det är det kontrollerade och det okontrollerade – vi samlar in, det blir kaos, sedan återvänder systematiken i en ny form, säger Lisbeth Bank.

Landskrona konsthall, med sina stora glaspartier och gröna omgivningar, spelar en aktiv roll i utställningen.

– Det finns en transparens här i konsthallen som vi använder. Insekterna vänder på ett sätt tillbaka till naturen här, i sina nya former, säger Pernille Böggild.

För besökaren gäller det att vara uppmärksam i utställningen. Allt är inte vad det synes vara vid första anblicken. Fjärilar muteras och får vingar av helt andra material. Vad som förefaller vara insekter prydligt ordnade på nålar visar sig vara blomblad. Glasskivor med föremål på rad kan betraktas ur många vinklar och bildar hela tiden nya mönster och meningar. Och naturen ute tycks vinka till naturen som uppträde i nya former där inne.

Konstnärerena Lisbeth Bank och Pernille Böggild låter processen bli en del av verket i utställningen ”Entomolomani” på Landskrona konsthall. Foto: Malin Nävelsö

Fotnot
Entomologi: vetenskapen om insekter

Om utställningen
”Entomolomani” med Pernille Böggild och Lisbeth Bank visas på Landskrona konsthall 20 januari till 4 mars. Konstnärernas arbete med utställningen kan också följas på Instagramkontot bank_boeggild

En fjärilssamling bildar utgångspunkten för ”Entomolomani” och här har konstnärerna börjat ta isär några av fjärilarna för att låta dem få nya former. Foto: Malin Nävelsö

Förmålen på glasskivor kan betraktas från alla håll och bildar som ett kalejdoskop ständigt nya mönster. Foto: Malin Nävelsö