Svärd släpper politiska uppdrag

Anders Svärd (S) har tidigare aviserat att han ska lämna sitt uppdrag som ordförande i Svalövs Arbetarekommun vid partiets årsmöte i mars, men att han samtidigt skulle behålla en del andra kommunala politiska uppdrag. Nu står det klart att han lämnar även dessa.

Det gäller till exempel platsen som ordförande i Vård- och omsorgsnämnden och som gruppledare för partiet i nämnden. Han lämnar också sin plats som ersättare i kommunstyrelsen. Till kommunalvalet till hösten kommer han att stå utanför valbar plats.
– Men i och med att jag står med på fullmäktigelistan så kan jag vara med på fullmäktigegruppens möten och ändå hålla mig ajour vad som händer internt i Svalöv, säger Anders Svärd.
Anledningarna till att han nu drar in nästan alla sina politiska åtaganden i Svalöv, har att göra med nya jobbet som ombudsman för Socialdemokraterna i Helsingborg, den uppkomna politiska situationen i Svalöv och personliga skäl.
– Det är inte bra att slitas så mellan olika intressen som jag gjort. Man kommer till en punkt där man får välja. Det här kommer att bli bra. Det vore inte schysst mot mina lagkompisar om jag sitter och uppehåller en plats, säger Anders Svärd.