Andra gången gillt för bygglov för kvarteret Tomaten

Det är inte bara snabbmatsrestauranger som beviljats bygglov på senaste mötet med stadsbyggnadsnämnden. Det har även nya bostäder på västra sidan Hälsingborgsvägen, i höjd med Syngenta. Det är byggbolaget Serneke som bygger, och husen Serneke nu fått grönt ljus för är tre bostadshus i fem våningar med 33 lägenheter per hus. Kvarteret Tomaten heter området i kommunens handlingar, Serneke kallar husen för ”Magasinhusen” eftersom de tre husen i brunrött tegel har likheter med äldre tiders magasinsbyggnader. Markarbeten är igång på tomten sedan en tid tillbaka. Detta blir andra gången som nämnden ger bygglov för husen, inklusive parkeringsplats och miljöhus. Det första gavs den 16 maj förra året, men det överklagades och ligger nu hos mark- och miljödomstolen. Den som överklagat menar att höjden på husens frontespiser gör att det översta våningsplanet räknas som en egen våning och inte som en vind. Det skulle i så fall strida mot detaljplanens bestämmelser för området. I sin nya, nu godkända ansökan om bygglov har därför Serneke minskat storleken på frontespiserna.