Byte till elbilar kan ge staden en slant tillbaka

I år ska alla stans bussar bli elbussar, det har Papperstidningen tidigare skrivit om. Nu följer kommunen Region Skåne i spåren och byter ut 20 bilar i egna fordonsparken till elbilar. Och det kan ge en slant tillbaka med nya skatteregler.

Idag är det inte så värst många av kommunens tjänstebilar som har eldrift, det rör sig om sju stycken av de runt 180 bilar, minibussar och lätta lastbilar som kommunen äger. Men i år ska den andelen bättras på en bra bit, i veckan tog teknik- och servicenämnden beslut om att byta ut 20 fordon till sådana med eldrift.
– 14 av dem ska användas av hemvården ute i byarna, resten kommer fördelas på förvaltningarna i Stadshuset, berättar Martin Olefelt Söderberg, verksamhetsutvecklare på teknik- och serviceförvaltningen.
Inköpet av bilarna är upphandlat via Sveriges kommuner och landstings (SKL) gemensamma upphandlingsorgan, och de blir av modellen Renault Zoe. Utsläppsfritt, så klart, och tystare. Men Martin Olefelt Söderberg nämner en annan fördel för personalen i hemvården.
– Man behöver inte lägga lika mycket tid på att tanka. Det är en bra bil som kan gå 20 mil på en laddning.
Förvaltningen räknar med att en omställning till eldrift kan minska kommunens koldioxidutsläpp med 80 ton årligen. Planen är att fortsätta köpa in ett 20-tal elbilar per år fram till 2020.

Nu är det kanske inte enbart är miljöhänsyn som fått teknik och servicenämnden att välja elbilar när fordonsparken ska förnyas. Den 1 juli i år börjar nya fordonsskatteregler gälla, ett så kallat bonus-malus system, eller piska och morot på svenska. Reglerna gäller bara nya fordon från 2018, som inregistreras den 1 juli i år eller senare. Bonusen gäller personbilar klass I och II samt lätta bussar och lätta lastbilar som släpper ut mellan 0 och 60 gram koldioxid per kilometer. Är utsläppet 0, som hos elbilar, betalas en bonus på 60 000 kronor ut sex månader efter inköpet. Bonusen minskar sedan linjärt för varje gram koldioxid per kilometer som en bil släpper ut till minimum 10 000 kronor.
– Vad vi har förstått så gäller reglerna även när köparen är en juridisk person, som en kommun. Så det skulle kunna ge en bra rabatt på kostnaden, säger Martin Olefelt Söderberg.
Piskan då? Den är bland annat att bilar från 2018 som släpper ut 95 gram koldioxid per kilometer eller mer får höjd fordonsskatt under tre år. Hur mycket beror på utsläppsvärdet. Nya dieselbilar får ett fordonsskattetillägg på 250 kronor.
– Man kan säga att man straffar köp av bensin och dieselbilar, säger Martin Olefelt Söderberg.
Fler elbilar behöver naturligtvis fler laddningsplatser. Men även där finns det statliga pengar att hämta, Naturvårdsverket har redan beviljat ett stöd upp till halva kostnaden inom satsningen Klimatklivet.

Bilden ovan: Sådana här bilar, elbilen Renault Zoe, är det som Landskrona stad kommer kommer köpa in i år. Med de nya fordonsskatteregler som gäller från den 1 juli i år kan kommunen få tillbaka 60 000 kronor per bil i statlig bonus. Foto: Wikimedia Commons