Dick Harrison pratar Erlander på museet

Professorn och Lundahistorikern Dick Harrison har visserligen medeltiden i Europa som sitt specialområde, med detta har inte hindrat honom att skriva en 900 sidor lång biografi över Sveriges ”meste” statsminister, Tage Erlander (1901-1985). Som statsminister mellan 1946 och 1969 är Tage Erlander den som suttit längst på posten i Sveriges historia, och tveklöst en politiker som i hög grad format samhällsutvecklingen i efterkrigstidens Sverige. Den som vill veta mer om denna centralfigur inom svensk politik kan bege sig till museet nu på torsdag den 22 februari. Med start klockan 18.30 håller Dick Harrison föredrag under titeln ”Ingen vilja till makt: Biografi över Tage Erlander”. Föredraget slutar klockan 20, fritt inträde.

Bilden ovan: Dick Harrison. Foto: Press