Höghusplaner för sjukhusområdet vidare till fullmäktige

Det var i april 2016 som Landskrona stadsutveckling AB, som till största delen ägs av kommunen, presenterade sin exploateringsplaner för det södra sjukhusområdet mot Kvarngatan och Sankt Olovsgatan. I planerna ingår ett bostadshus i 16 våningar som skulle bli Landskronas högsta, tio radhus och dessutom fyra bostadsrätter i den gamla överläkarvillan, som under många år stod och förföll. Sedan dess har förvaltningarnas och politikens kvarnar malt, och det finns nu ett förslag till ny detaljplan för området och ett exploateringsavtal som är upprättat mellan Fastighetsbolaget Kronan 2 Landskrona AB, som ägs av stadsutvecklingsbolaget, och kommunen. På senaste mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) antogs förslagen till exploateringsavtal och ny detaljplan för området. Frågan om ny detaljplan går nu vidare till kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige för antagande.

Bilden ovan: Så här tänker sig arkitektbyrån Jais att det skulle kunna se ut på det södra sjukhusområdet när det bland annat byggs ett 16 våningar högt bostadshus där. Skiss: Jais arkitekter