Inga fel gjordes när Paul Eklund återanställdes

Kommunchef Stefan Larsson och dåvarande kommunstyrelsens ordförande, Birgitta Jönsson (S), gjorde inget fel när de tog beslut om att återanställa tidigare personalchef Paul Eklund som biträdande socialchef med högre lön än innan. Det har en extern juristutredning nu kommit fram till.

Enligt den har inga brott eller avsteg från kommunens gällande regelverk gjorts.

– Det känns skönt att det nu bekräftas att ingen gjort något fel. Det känns däremot lite vemodigt att de felaktiga påståendena om att detta skulle ha varit ett brott mot kommunens regelverk, bär en stor del i att Socialdemokraterna avslutade samarbetet med M och L, säger Birgitta Jönsson, tidigare socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen, i ett pressmeddelande.

I utredningen finns en särskild beskrivning av skälen till lönesättningen av förra HR-chefen Paul Eklund. Utredningen pekar på att hans anställning väl går att jämställa med en konsultbefattning och att den var fullt ut finansierad.
– Vi var ju märkta av förra Socialchefens vidlyftiga nyttjande av konsulter, där miljonerna rann ur kommunen, och vi såg att alternativet att anställa Paul Eklund skulle bli mycket billigare. Dessutom var anställningen fullt finansierad och av sådan art att kommunchefen kunde fatta beslutet, enligt juristerna som gjort en noggrann utredning, säger Olof Röstin (M).
Utredningen visar också att den löneöversyn som gjorts både för chefer som fått utökat ansvar och de som gjorts för att inte ha en löneskillnad mellan sektorchefer som kunde uppfattas som särbehandlande, genomförts helt i enlighet med gällande bestämmelser och policys.
– Det är djupt beklagligt att denna affär fått så stora konsekvenser både för några av kommunens chefer och för det politiska styret av kommunen. Några av de inblandade politikerna kommer säkert att slingra sig, trots detta tydliga resultat. Men i slutändan känns det ändå skönt att vi hade rätt och att Kruse och Pettersson hade fel, säger Torbjörn Ekelund (L) i pressmeddelandet.