Invandring bakom skånsk folkökning

Landskronas och Svalövs befolkningar ökade under 2017, liksom Skåne i sin helhet. Det visar Skåneanalysen, en rapport från Region Skåne.

Under 2017 ökade Skånes befolkning med 20 124 personer, vilket gav totalt 1 344 689 invånare vid årsskiftet 2017/2018. Den allra största delen, 70 procent, av ökningen, beror på ”ett positivt utrikes flyttnetto”, det vill säga invandring. Det är den stora mängden asylsökande som kom under hösten 2015 som ger upphov till folkökningen. I samband med att de folkbokförs i Sverige kommer de med i befolkningsstatistiken. Landskrona kommun ökade under 2017 sin befolkning med 675 personer och har 45 286 invånare, motsvarande siffror för Svalövs kommun är 14025, en uppgång med 106 personer. Störst ökningar såg vi i Malmö (plus 5139 personer) och Helsingborg (plus 2757 personer och Lund (plus 2732 personer). Det var bara två kommuner i Skåne som inte ökade sin befolkning under förra året: Simrishamn och Perstorp.

Foto: Mostphotos