Kommunchefen höll sig inom ramen – nu ber S om ursäkt

Socialdemokraterna har tidigare riktat hård kritik mot kommunchef Stefan Larsson, bland annat för beslutet att återanställa tidigare personalchef Paul Eklund som biträdande socialchef. Och det med högre lön än innan. Men nu har kommunstyrelsens ordförande, Jan Zielinski (S) bett kommunchefen om ursäkt.

En juridisk granskning visar nämligen att kommunchef Stefan Larsson inte gjorde något fel och att allt skötts enligt kommunens reglemente.
– Med anledning av detta vill jag framföra en stor ursäkt till Stefan för den smärta, obehag och jobbiga situation som vi i politiken har försatt honom i under den här perioden, och hoppas att du tar emot den, säger Jan Zielinski (S), vänd till Stefan Larsson på en presskonferens på måndagen.
Kommunchef Stefan Larsson är tacksam för ursäkten, berättar han.
– Det har varit en påfrestande tid. Det har varit mycket skriverier i tidningar och sociala media, för mig och Paul. Det är givetvis skönt att vi kan se här i papperna att vi har följt det här (delegationsordningen, red. anm), säger han och fortsätter:
– Jag är väl medveten att det finns synpunkter, om delegationsordningen ska se ut på det här sättet, men det är ju en annan fråga. Vi har följt den delegationsordningen som har funnits. Jag har också varit mån om att förankra det här med den dåvarande styrande koalitionen och framförallt Birgitta Jönsson, som var min dagliga arbetsledare, precis som Jan är min arbetsledare idag, säger Stefan Larsson.
En del handlar det om vad som är praxis och vad som är delegeringsordning, menar han.
Juristerna anser i rapporten att ”kommunens reglemente i viss mån kan betraktas som svårtolkat, vilket kan skapa onödiga missförstånd och leda till onödiga motsättningar inom kommunen”.
– Vi har en del dokument som krockar med varandra. Vi kommer att initiera en process, redan på nästa kommunstyrelsemöte, där vi ger ett uppdrag åt förvaltningen att se över alla de här områdena, både styrdokument, reglemente, riktlinjer och delegationsordning så att vi inte hamnar i en framtid, där någonting krockar, så att vi eliminerar just den här situationen, säger Jan Zielinski (S).
Nu kommer det nyinrättade personalutskottet att påbörja arbetet med att se över delegationsordningen, riktlinjer och policys.
En annan konsekvens av den juridiska granskningen, som ”friar” kommunchef Stefan Larsson, är att han får tillbaka en del befogenheter, gällande lönesättning av chefer. I december drog de som senare skulle komma att bli Svalövs nya styre, tillbaka en del av delegationen för kommunchefen. Den rätten kommer han nu att få tillbaka, enligt Jan Zielinski (S).
En av anledningarna till att S bröt samarbetet med M och L i kommunstyret, var just tvisten gällande kommunchef Stefan Larssons och Birgitta Jönssons beslut angående anställningen av Paul som biträdande socialchef och hans löneökning. Men sedan så visar det sig att Stefan hade gjort rätt. Hur reflekterar du kring den brytningen? Var det fortfarande rätt att bryta?
– Jag tror inte ni har förstått hela bilden då. Brytningen beror inte enbart på den saken. Brytningen beror på att vi i det skedet begärde att vi skulle genomlysa frågan, så att vi kunde vända på den och diskutera den ytterligare en gång. Då valde Olof (Röstin (M), red. anm) vid just det här tillfället att nej, det gör vi inte. Han ville gå fram med ärendet och avgöra det, punkt. Vi hade ju samarbetsavtalet, där den viktigaste punkten var att ska vi gå fram med ett ärende så skulle det råda konsensus bland våra tre partier. Nu valde Olof att ensidigt gå fram med ärendet. Vid just det tillfället så blev det en konsensusfråga, då var det det som utlöste faktorn till att diskussionen kom igång att bryta samarbetet.
Kritiken från S har varit rätt stark mot kommunchefen.
– Det har ju varit lite som Stefan är inne på, att det är politikens ansvar att föra informationen vidare, vilket vi inte har fått. Vi har inte fått den informationen, säger Jan Zielinski.
Då är det väl Birgitta Jönsson som ni inte hade förtroende för i den frågan?
– När det gäller informationen, ja. Men när det gäller den här andra frågan (att M valde att gå på, red anm.), när Birgitta var sjukskriven, så begärde vi att få ärendet parkerat, så att vi hade en möjlighet att diskutera igenom det. Men den möjligheten gavs inte av Moderaterna.

Bildtext ovan: Jan Zielinski (S), kommunstyrelsens ordförande, och Stefan Larsson, kommunchef.