Många politiska byten med ny majoritet

Den nya politiska majoriteten i Svalövs kommun har nu presenterat sig. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ har etablerat en så kallad valteknisk samverkan och nu handlar det om att genomföra en hel del förändringar i den politiska organisationen i kommunen.

Den nya majoriteten siktar på att alla nya beslut och val som nu behövs skall vara avgjorda senast den 1 mars. Kommunalrådsuppdragen kommer att återkallas och nya kommer att väljas. I de nämnder där den nya majoriteten inte har ordförandeposten kommer sammansättningen av presidierna att förändras, så att den nya majoriteten tar över ordförandeposterna, medan oppositionen övertar posterna som vice ordförande. Valnämnden och krisledningsnämnden kommer att väljas om helt och hållet.

Nästa ordinarie fullmäktigemöte blir den 26 februari och då kommer samtliga val att kunna genomföras, hoppas den nya majoriteten. Innan fullmäktigemötet hålls då också ett extra möte i kommunstyrelsen. Det mötet kommer bland annat att behandla frågan om att inrätta ett personalutskott. Enligt den nya majoriteten skall detta personalutskott, liksom kommunstyrelsens arbetsutskott, vara beredande och inte beslutsfattande.

Socialdemokraterna har tio mandat i Svalövs kommunfullmäktige, Centerpartiet har sju och Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ har ett vardera. Den valtekniska samverkan innebär inte att partierna har någon gemensam politisk plattform eller att de kommer att gå till val i september tillsammans.

Kristina Carlsson (FI), Charlotta Eldh (MP), Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S) och David Lenander (V) presenterade den nya politiska majoriteten i Svalövs kommun. Foto: Daniel Henriksson, Svalövs kommun