Ännu inget besked om Landskrona förlorar rättegångar

I augusti räknar Lunds tingsrätt med att kunna flytta in i det helt nybyggda domstolshuset vid Lund C. Då blir det praktiskt möjligt för domstolen att sluta använda fullmäktigesalen i Landskronas rådhus som domstolslokal. Men för det krävs besked från Justitiedepartementet, och ett sådant låter vänta på sig.

Att använda fullmäktigesalen i Landskrona för rättegångar har inte varit populärt bland personalen i Lunds tingsrätt. Lokalen anses omodern och är inte godkänd för mål med stora krav på säkerheten. Flera gånger har myndigheten försökt slippa ha domstolsförhandlingar i Landskrona (se bakgrundsartikel nedan).
Men detta har inte gått av två anledningar. Den ena är att Lunds tingsrätt sedan länge är trångbodd och behöver alla de lokaler som den har tillgång till. Den andra anledningen är att tingsrätten är förpliktigad att ha verksamhet i Landskrona, eftersom Landskrona enligt ett regeringsbeslut är så kallad kansliort.
Den första anledningen, trångboddheten, försvinner när Domstolsverkets nya byggnad vid Lund C är inflyttningsklar senare i år. Den andra, att Landskrona är kansliort, gör det inte, och därför har Domstolsverket lämnat ett förslag till regeringen via Justitiedepartementet som bland annat tar bort Landskronas status som kansliort. Om regeringen säger ja till förslaget betyder det att Lunds tingsrätt själv avgör om den vill ha verksamhet i Landskrona eller inte. Men trots att Domstolsverket lämnade sitt förslag redan sommaren 2016, så har justitiedepartement ännu inte lämnat något besked om när regeringen ska ta ställning i frågan.
– Nej, tyvärr inte, säger lagmannen Göran Lundahl som är myndighetschef för Lunds tingsrätt, det har inte hänt ett jäkla dugg.
– Det har varken blivit ett ja eller ett nej till begäran. Det verkar inte vara en prioriterad fråga för Justitiedepartementet.
Inflyttning i de nya lokalerna kan det bli under sensommaren.
– Vi planerar att flytta verksamheten i slutet av sommaren, vi hoppas på att det blir någon gång efter augusti månad. Det bygger naturligtvis på att huset är färdigbyggt invändigt, men det är det besked vi fått.

Bakgrund: En omstridd verksamhet som krympt

  • I april 2002 försvann Landskronas egen tingsrätt, och Landskrona hamnade istället under det område som Lunds tingsrätt täcker, domsaga som det heter på juristspråk. Det betydde dock inte att verksamheten i Landskrona lades ned. Det är regeringen som avgör var det ska finnas tingsrätter och vilka kommuner som tillhör respektive tingsrätt. Enligt ett regeringsbeslut så är Landskrona så kallad kansliort, och det innebär att även om Landskrona ingår i Lunds tingsrätts domsaga, så ska rättegångar hållas här, det finns också ett krav på att det finns personal knuten till domstolen i Landskrona. Det är en ordning som både nuvarande chefen för Lunds tingsrätt och hans två företrädare varit missnöjda med. Skälen är att lokalerna i Landskrona är omoderna och att de ansett det ineffektivt med två verksamheter bara tre mil ifrån varandra. Samtidigt har Lunds tingsrätt haft lokalbrist och varit beroende av lokalerna i Landskrona. Under 2006 beslutade dåvarande chefen för Lunds tingsrätt, lagmannen Jan Alvå, att alla häktningsförhandlingar flyttas till Lund. Under 2006 och 2007, försökte han genomdriva beslutet att flytta all personal till Lund. Det fick lokalpolitiker att protestera, och i mars 2008 tog regeringen ett nytt beslut om hur Sveriges tingsrätter ska vara organiserade – där Landskrona fanns kvar som kansliort. Idag hålls det rättegångar i Landskrona två till tre dagar i veckan, och personalen är endast där under rättegångarna.

Bilden ovan: Exteriört är Domstolsverkets nya byggnad vid Lund C nu färdigbyggd. Dock återstår mycket interiört arbete i bygget för 326 miljoner kronor. I augusti räknar Lunds tingsrätt med att kunna flytta in i de nya lokalerna. Foto: Per Eeg-Olofsson