Dags att söka kommunens sommarjobb

Unga som är födda år 2001 och 2002 och folkbokförda i Landskrona kan nu söka Landskrona stads kommunala sommarjobb, eller feriepraktik som de kallas. Första ansökningsdagen var den 1 mars och ansökan är öppen till och med den 31 mars, ansöker gör man på hemsidan offentligajobb.se. De flesta platser finns inom kommunens verksamheter som förskola, fritidshem, äldreomsorg och vaktmästeri. Men några platser finns också på annat håll, till exempel hos en förening. Som tidigare är feriepraktiken indelad i tre perioder: 13 juni till 3 juli, 4 juli till 24 juli och 25 juli till 14 augusti. Sökande kan bara få feriepraktik under en av de tre perioderna, så chansen att få praktik ökar om man anger intresse för alla tre. Under feriepraktiken är arbetsdagen 6 timmar om dagen i tre veckor, totalt 90 timmar. Alla sökande är inte garanterade plats, de som inte haft kommunal feriepraktik tidigare är prioriterade.

Bilden ovan: Fram till den 31 mars har unga födda 2001 och 2002 på sig att söka kommunens sommarjobb. Foto: Mostphotos