Grönt ljus för mer handel vid Coop

– men om bostäder tillåts i området är fortfarande oklart

Ok för fler butiker norr om Coop, det gav kommunstyrelsen förra veckan när den godkände en ny detaljplan. Det betyder fritt fram för ”sällanköpshandel”, kontor och en ny bussgata till stationen. Men frågan om det blir tillåtet att också bygga stationsnära bostäder i framtiden hänger ännu i luften.

De förfallna byggnaderna norr om Coop-varuhuset mellan Österleden och stationen är borta sedan länge. Där det tidigare stod en tom kontorsbyggnad och ett övergivet växthus, är nu marken förberedd för bygge. I förra veckan jämnades också marken i mer bildlig mening när kommunstyrelsen sa ja till en ny detaljplan för tomten Örja 34:7. I korthet så tillåter den att bygga nya butikslokaler norr om Coop, med tillhörande parkeringsyta. Tillåten verksamhet är kontor och ”sällanköpshandel”, vilket i klartext betyder att ytterligare en stor livsmedelsbutik inte är aktuell. Det är Coops fastighetsbolag Coop Fastigheter som äger marken, så att det inte blir livsmedelshandel på området lär inte bolaget sörja.

Den nya detaljplanen tillåter också att det byggs en ny bussgata från området upp till Östervångsplan vid stationen. För att kunna bygga bussgata med just den sträckningen tog kommunfullmäktige på mars-sammanträdet beslut om att köpa den fastighet vid Östervångsplan där försäkringskassan tidigare satt, och där företagsinkubatorn Linc finns idag. 21 miljoner kronor är prislappen, och beslutet har kritiserats av Socialdemokraterna. Det blir busslinje 5 som kommer gå via den bussgatan, redan i december förra året fick linjen ny sträckning för att betjäna det nya handelsområdet söder om Österleden, och när bussgatan är klar så kommer bussen gå den vägen är tanken.

Nu går frågan vidare till kommunfullmäktige, som med största sannolikhet kommer säga ja den nya detaljplanen. Men framtiden för resten av området mellan stationen och Österleden är mer osäker. Det är Coop fastigheter och fastighetsbolaget Serneke som äger den idag obebyggda marken mellan handelsområdet i söder och stationsområdet i norr. Där hade Serneke gärna byggt bostäder, det har bolaget tidigare signalerat. Samtidigt har närheten till riskindustrin Dow (f.d. Rohm and Haas) hängt som ett frågetecken i luften. En riskanalys som konsultfirman ÅF presenterade i slutet av 2015 ger i princip grönt ljus för att bygga bostäder där – förutsatt att vissa åtgärder vidtas, som att ventilationsintag placeras högt upp och bort från industrin.

Det är dock inte samma sak som att bostadsplaner där skulle få tummen upp av alla inblandade myndigheter. Exempelvis skulle länsstyrelsen kunna ha synpunkter.
– Om det är det man vill ha reda på, så får man göra en planprocess med det syftet. Men det uppdraget finns inte idag, säger kommunens stadsbyggnadschef Johan Nilsson.
Han framhåller att varken länsstyrelsen eller andra myndigheter har haft några invändningar när den nya detaljplanen för Örja 34:7 tagits fram. Men den gäller handel och kontor, och ger därför ingen vägledning vad gäller eventuella framtida bostäder.
– Nej, vi har ju inte prövat det, säger Johan Nilsson, som berättar att förvaltningen nu också jobbar med ett planuppdrag där utökad verksamhet i Serneke-ägda Fröfabriken ska prövas.

Bilden ovan/nedan: Norr om Coop kan det bli två nya byggnader för handel och kontor. Det syns i den nya detaljplan som kommunstyrelsen nyligen sagt ja till. Där syns också den nya bussgata som ska länka stationsområdet direkt till handeln kring Österleden. Karta: Landskrona stad