Kaolin-långbänken fortsätter i högre rätt

I höstas höll Mark- och miljödomstolen rättegång på Röstånga gästis. Saken gällde den mångåriga kaolinstriden. I oktober kom domen från domstolen som innebar att Svenska kaolin inte får miljötillstånd för att bryta kaolin på Billinge fälad. Företaget vill dock att det hela ska prövas i nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Denna vecka kom beskedet att domstolen beviljar Svenska kaolin prövningstillstånd. Det innebär att det kommer att bli ytterligare en rättegång i ärendet som engagerat bybor i omkring 30 år.

Bildtext: Jällabjär heter kullen sydöst om Röstånga som syns i bilden. Den är naturreservat och räknas som en av Skånes tystaste miljöer. Blir dagbrottet för kaolinbrytning vid Billinge fälad verklighet, så blir det sannolikt inte så tyst längre.
Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv