Karlslund/Norrestad med i ny nordvästskånsk polissatsning

Under våren och sommaren ska polisen bli mer synlig i några bostadsområden i nordvästskåne som utpekats som antingen ”särskilt utsatt” eller som ”riskområde”, det rapporterar Landskronaposten/HD. I Landskrona gäller det Karlslund/Norrestad och i Helsingborg Dalhem, Fredriksdal, Drottninghög och Söder. Från och med april prioriteras bemanning om så att polisen blir mer synlig i de områdena.
– Vi har kvar gränskommenderingen och går snart in i en valrörelse. Vi genomför det här för att säkerställa närvaron i områdena, säger Patric Heimbrand, polisområdeschefen i nordvästra Skåne till Landskronaposten/HD.
Han fortsätter:
– Vi hoppas att folk upplever att vår närvaro gör det tryggare och att det också blir brottsförebyggande.

Bilden ovan: Patric Heimbrand, polisområdeschefen i nordvästra Skåne, hoppas att ökad synlighet i bland annat Norrestad ska öka trygghet och vara brottsförebyggande. Här syns han (till vänster) tillsammans med bland andra Torkild Strandberg (L), när polisen i vårs gick ut med att Karlslund/Norrestad nu räknas som ett ”särskilt utsatt område” av polisens Nationella operativa avdelning (NOA).