L vill ha snabbt besked om framtiden för Kågerödslund

Tillsätt en särskild grupp som ska ta fram förslag på vad som ska hända med den nedbrunna dansbanan. En grupp där det också ska ingå folk från intresseföreningen som arrenderar Kågerödslund. Det vill Liberalerna som nu lägger ett initiativärende i frågan.

– Ibland tror jag att det är jätteviktigt som politiker att vara snabbfotad och visa lite ledarskap och peka ut möjlig riktning. I den här frågan så är det många detaljer, men man måste så fort som möjligt peka med hela handen, att nu ska vi göra ungefär så här, säger Torbjörn Ekelund (L).
Liberalernas förslag går ut på att kommunen ska tillsätta ”ett nämndsövergripande projekt”, med kompetens från till exempel kommunens utbildnings-, fritids-, kultur- och samhällsbyggnadsdelar. Det är också viktigt att representanter för intresseföreningen får delta, menar Torbjörn Ekelund. Tanken är att den gruppen, med hjälp av bland annat medborgardialog, skulle komma fram med förslag vad som ska hända med Kågerödslund och hitta en permanent lösning för barnen som går på uteförskolan Vita Ute.
– Jag tror att detta alternativet snabbast kan komma till resultat, men ändå med en viss delaktighet. Ofta är det så att delaktighet och snabbhet står emot varandra. Ju mer delaktighet man vill ha i en fråga, desto längre tid tar det tills man kommer till skott. Ibland måste man hitta en medelväg, säger Torbjörn Ekelund.
I initiativärendet lägger Liberalerna även fram idén om en ungdomsgård. ”En önskan vore att Kågerödslund också kunde bli en plats för ungdomar, för att skapa samma känslomässiga kontakt med Kågerödslund även hos den lite yngre generationen”, skriver de.
– Sätt igång med en grupp som börjar jobba, bjud in representanter från intresseföreningen, så att de får en direkt påverkan på det här och öppna upp nya möjligheter när vi har chansen. Se till att vi får något som kan tillgodose Kågerödsborna, en permanent hemvist för barnen på uteförskolan och titta lite utanför lådan. Kanske skulle vi kunna ha en fritidsgård i Kågerödslund också, så att även nya generationer kan få ett hjärta i Kågerödslund, säger Torbjörn Ekelund.

Foto på Torbjörn Ekelund: Bo Lindow