Lona-pengar ska göra Saxån mer tillgänglig

Lokala naturvårdssatsningen, som förkortas Lona, är ett statligt bidrag till just lokal naturvård som administreras av länsstyrelserna. Nu har kommunens kultur- och fritidsförvaltning fått tilldelning ur den pengapåsen, närmare bestämt 200 000 kronor. För de pengarna ska kommunen ”öka rekreationsmöjligheter längs Saxån i Häljarp” är tanken. Det som ska göras är att en befintlig bro ska förstärkas, tio informationsskyltar ska sättas upp, det ska bli en rastplats med information där Saxån och Braån flyter ihop, och det ska även bli 100 meter spång där gångstråken ofta är blöta eller översvämmas. I år får kommunen 145 000 kronor, nästa år 5000 kronor och, efter att kommunen slutrapporterat länsstyrelsen, resterande 50 000 kronor. Kommunen har nu till den 30 juni 2020 att genomföra åtgärderna.

Bilden ovan: Artrikedomen är god vid Saxån och Braån, inte minst vid översvämningsängarna vid Häljarp. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv